Proč studovat FSI

Fakulta strojního inženýrství UJEP v Ústí nad Labem je moderní a prakticky orientovaná vzdělávací a vědeckovýzkumná instituce. Poskytuje svým studentům kvalitní vzdělání a dobrou perspektivu při uplatnění na trhu práce

Podrobněji
  • Strojírenská technologie
  • Strojírenství
  • Energetika
  • Materiálové vědy

Z důvodu konání Sportovního dne rektora je dne 25. 4. 2018 zrušena výuka studentů FSI. Studenti se zúčastní sportovních aktivit.Den otevřených dveří

Na den 7. 5. 2018 je pro studenty FSI vyhlášeno děkanské volno. V tento den se nekoná výuka.

 
webmail intranet
e-přihláška Přihláška
Rozvrhové změny

  

facebook wikipedie RSS