Proč studovat FSI

Fakulta strojního inženýrství UJEP v Ústí nad Labem je moderní a prakticky orientovaná vzdělávací a vědeckovýzkumná instituce. Poskytuje svým studentům kvalitní vzdělání a dobrou perspektivu při uplatnění na trhu práce

Podrobněji
  • Strojírenská technologie
  • Strojírenství
  • Energetika
  • Materiálové vědy

Státní závěrečné zkoušky - září 2018

Dne 18. září se budou konat SZZ pro studenty bakalářských a navazujících magisterských studijních programů. Termín odevzdání závěrečné práce a indexu a podání přihlášky je 10. srpna 2018.

Sdělení fakulty

Pracovní místo vhodné pro studenty či absolventy

Celý článek

Letní škola statistických metod

Celý článek

Akademický pracovník (Ph.D., CSc.) FSI UJEP

Celý článek
 
webmail intranet
e-přihláška Přihláška
Rozvrhové změny

  

facebook wikipedie RSS