Proč studovat FSI

Fakulta strojního inženýrství UJEP v Ústí nad Labem je moderní a prakticky orientovaná vzdělávací a vědeckovýzkumná instituce. Poskytuje svým studentům kvalitní vzdělání a dobrou perspektivu při uplatnění na trhu práce

Podrobněji
  • Strojírenská technologie
  • Strojírenství
  • Energetika
  • Materiálové vědy

Sdělení fakulty

Změna názvu fakulty

Od 1. 9. 2017 dochází ke změně názvu Fakulty výrobních technologií a managementu na Fakultu strojního inženýrství.

ERASMUS Hlasujte
 
webmail intranet
e-přihláška Přihláška
Rozvrhové změny

  

facebook wikipedie RSS