Dr. Ing. Pavel Polach

tel.:

fax: +420 475 285 566

e-mail: pavel.polach@ujep.cz

PoziceOdborný asistent
ÚSE

Soubory ke stažení

Zobrazit podrobný výpis

Univerzitní a vědecké hodnosti

1991-1998 - Dr. - externí doktorandské studium, ZČU v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, obor Aplikovaná mechanika
1981-1986 - Ing. - ČVUT v Praze, Fakulta strojní, obor Aplikovaná mechanika

Profesní dráha

od roku 2001 - Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o. (dříve ŠKODA VÝZKUM s.r.o.), Výzkum materiálů a strojírenství (manažer, vedoucí úseku Výzkum materiálů a strojírenství)
od roku 2010 - Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta výrobních technologií a managementu, katedra strojů a mechaniky (odborný asistent)
2000 - ŠKODA VÝZKUM s.r.o. Plzeň, Výzkum strojírenský (manažer, vedoucí úseku Výzkum strojírenský)
1996-2000 - ŠKODA VÝZKUM s.r.o. Plzeň, Výzkum strojírenský, odbor Počítačové modelování (vedoucí odboru, vědecký a výzkumný pracovník)
1995-1996 - ŠKODA TURBINY s.r.o. Plzeň, VVZ, odbor Dynamika lopatek (výzkumný a vývojový pracovník)
1986-1994 - ŠKODA, Plzeň, ÚVZÚ, Výzkum strojírenský, odbor Dynamika (výzkumný a vývojový pracovník)

Odborná činnost

Teoretické, výpočtové a praktické řešení problematiky dynamického chování dopravních prostředků (autobusy, trolejbusy, nákladní automobily, železniční vozidla).
Teoretické a výpočtové řešení problematiky dynamického chování komponent jaderných reaktorů.
Teoretické a výpočtové řešení dynamiky oběžných kol parních turbín.

Projekty

od roku 2012 - projektový manažer Centra kompetence TA ČR TE01020068 Centrum výzkumu a experimentálního vývoje spolehlivé energetiky
od roku 2011 - spoluřešitel (za Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o., řešitelské pracoviště ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav mechaniky) tříletého grantu GA ČR P101/11/1627 Naklápěcí mechanismy založené na vláknové paralelní kinematické struktuře s bezvůlovým řízením
2008-2011 - člen vedení Výzkumného centra kolejových vozidel (projekt MŠMT ČR 1M0519)
2004-2010 - odpovědný řešitel sedmiletého výzkumného záměru MŠMT ČR MSM 4771868401 Výzkum provozní degradace perspektivních konstrukčních materiálů
2003-2005 - spoluřešitel (za ŠKODA VÝZKUM s.r.o., řešitelské pracoviště BRANO a.s.) tříletého projektu MPO ČR FFP2/007 Výzkum a vývoj tlakem vzduchu řízených hydraulických teleskopických tlumičů vzduchového vypružení náprav
1999-2001 - řešitel tříletého grantu GA ČR 101/99/1668 Vývoj a ověření metodiky pro hodnocení únavové životnosti reálných i virtuálních prototypů dynamicky zatěžovaných konstrukcí a jejich částí
1996-1998 - člen řešitelského kolektivu tříletého mezinárodního projektu COPERNICUS Project No. CP 94-0520 BUS-EXPERT-SYSTEM for Dynamic Simulation, Design and Quality Control
od roku 1997 - člen řešitelského kolektivu řady projektů GA ČR, TA ČR, MPO ČR a MŠMT ČR
od roku 1988 - řešitel výzkumných zakázek od podniků v rámci ŠKODA Plzeň, dále SOR Libchavy, ZVVZ Milevsko a NEOPLAN USA Corporation

Publikační činnost

Zobrazit podrobný výpis

Jazyky

angličtina, částečně ruština

Ostatní zájmy

silniční cyklistika, horská turistika, filatelie

 
webmail intranet
e-přihláška Studijní brožura
Rozvrhové změny

  

facebook wikipedie RSS