Ing. Bc. Vladislav Síťař, Ph.D.

tel.: +420 475 285 523

fax: +420 475 285 566

e-mail: vladislav.sitar@ujep.cz

Pozice

Vedoucí odborné skupiny energetika


Odborný asistent
ÚSE

Konzultační hodiny

výuková část letního semestru 2019/2020
pondělí 13:00 - 15:00
čtvrtek 11:00 - 12:00

Soubory ke stažení

Zobrazit podrobný výpis

Univerzitní a vědecké hodnosti

2009-2016 Ph.D. ZČU v Plzni, Fakulta elektrotechnická, obor Elektroenergetika
2008-2012 Bc. ZČU v Plzni, Fakulta strojní, obor Energetické zdroje a zařízení
2006-2008 Ing. ZČU v Plzni, Fakulta elektrotechnická, obor Elektroenergetika
2003-2006 Bc. ZČU v Plzni, Fakulta elektrotechnická, obor Elektrotechnika a energetika

Profesní dráha

09/2019 - dosud zástupce vedoucího USE pro studium a personalistiku
01/2018 - dosud interní výuka USE FSI UJEP; vedoucí odborné skupiny
energetiky
11/2015 - 12/2017 tajemník KEE FVTM/FSI UJEP
03/2013 - 12/2017 interní výuka na KEE FVTM UJEP
09/2012 - 02/2013 externí výuka na KEE FVTM UJEP
09/2009 - 06/2014 výuka v rámci doktorandského studia KEE FEL ZČU


Projekty

"Zkvalitnění obsahových náplní a průběhů odborných praxí studentů FSI" - IP 2020, okruh A1 Kvalitní vzdělávací činnost, 2020; řešitel

"Modelování specifických prvků, zdrojů a zátěží v distribučních sítích s ohledem na kvalitu a přenos elektrické energie" - UJEP-IGA-TC-2019-48-03-2, 2019-2020; řešitel

"Přepětí v sítích VN" - Projekt v rámci PPP programu SRN - ČR 2013 - 2014; číslo projektu: 7AMB13DE002. (ZČU Plzeň, TU Dresden, TU Chemnitz); člen řešitelského týmu

7/2012-9/2013 OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0385 Integrace a transfer zkušeností v oblastech energetiky a ekologie – vědecko-pedagogický pracovník, FEL, Západočeská univerzita v Plzni; člen řešitelského týmu

SGS-2015-031 Analýza, simulace a vyhodnocení provozu elektrizační soustavy s respektování integrace distribuovaných zdrojů energie, včetně obnovitelných, při využití nových, pokročilých metod teoretického a aplikačního výzkumu v elektroenergetice; člen řešitelského týmu

SGS-2012-047 Zvyšování spolehlivosti a kvality dodávky elektrické energie využitím nových, pokročilých metod teoretického a aplikačního výzkumu v elektroenergetice; člen řešitelského týmu

SGS-2010-018 Pokročilé metody teoretického a aplikovaného výzkumu v silnoproudé elektrotechnice a elektroenergetice; člen řešitelského týmu

Publikační činnost

Zobrazit podrobný výpis

Jazyky

Anglický jazyk
(Německý jazyk)

 
webmail intranet
e-přihláška Studijní brožura
Rozvrhové změny

  

facebook wikipedie RSS