Ing. František Klimenda, Ph.D.

tel.: +420 475 285 561

fax: +420 475 285 566

e-mail: frantisek.klimenda@ujep.cz

Pozice

Zástupce vedoucího ústavu pro organizaci


Odborný asistent
ÚSE

Univerzitní a vědecké hodnosti

2018 - Ph.D. - UJEP Fakulta strojního inženýrství, obor Strojírenská technologie
2013 - Ing. - UJEP Fakulta výrobních technologií a managementu, obor Příprava a řízení výroby

Profesní dráha

3/2015 - dosud - FVTM UJEP v ústí n. L., odborný asistent
3/2014-12/2014 - FVTM UJEP v ústí n. L., asistent

Projekty

2015-2016 SGS - Vliv teploty na součinitel tření a opotřebení brzdového obložení - řešitel
2014-2016 SGS - Ráz a přenos impulzu v soustavě izotropních a ortotropních těles - spoluřešitel
2014-2016 SGS - Simulace proudění tekutin v daném systému - spoluřešitel

Publikační činnost

Zobrazit podrobný výpis

Jazyky

Angličtina

 
webmail intranet
e-přihláška Studijní brožura
Rozvrhové změny

  

facebook wikipedie RSS