Ing. Blanka Skočilasová, Ph.D.

tel.: +420 475 285 533

fax: +420 475 285 566

e-mail: blanka.skocilasova@ujep.cz

Pozice

Zástupce vedoucího ústavu pro studium a personalistiku

Zástupce pro studium a personalistiku
Odborný asistent
ÚSE

Konzultační hodiny

Úterý 13 - 14 hod
Středa 16 - 18 hod (ve zkouškovém období pouze po dohodě)

Univerzitní a vědecké hodnosti

1978 - Ing. - ČVUT Praha, FSI, Výrobní stroje a zař, Chemické a potrav. stroje
1988 - vědeckotechnická atestace II. stupně
2014 - Ph.D.

Profesní dráha

1978-1989 Výzkumný ústav výstavby a architektury, OŽP Ústí n. L.
1989-1992 Ústav pro životní prostředí Ústí n. L.
1995-2007 Samostatná činnost v oboru ŽP, konstrukce strojů
2007 FVTM UJEP Ústí n. L./FSI UJEP Ústí n. L.

Odborná činnost

Člen ČSVTS
Přednášky s tematikou ŽP
Organizátor konference Mezinárodní konference DTDT při FVTM/FSI UJEP
Editor sborníků konference DTDT/FSI

Projekty

[1] Státní výzkumný úkol A 12-321-807-01:
E06 Koncepce tvorby a ochrany ŽP a využití přírodních zdrojů Svč. kraje do r. 2000 s výhledem do r. 2020, VÚVA Praha, OŽP Ústí n. L., 1986, člen řešitelského týmu

E01: Analýza věcných problémů ŽP Svč. kraje. VÚVA Praha, OŽP Ústí n. L., 1987, člen řešitelského týmu

E02: Využití výsledků výzkumu ke zlepšení ŽP Kraje. VÚVA Praha, OŽP Ústí n. L., 1987, člen řešitelského týmu

E05: Návrh řešení problematiky ŽP do r. 1995. VÚVA Praha, OŽP Ústí n. L., 1988, člen řešitelského týmu

E06: Generel ŽP Ústí n. L., VÚVA Praha, OŽP Ústí n. L., 1989, člen řešitelského týmu

E06: Vzorový program ochrany ŽP Spolku pro chemickou a hutní výrobu ústí n. L., VÚVA Praha, OŽP Ústí n. L., 1989, člen řešitelského týmu

E03: Minimalizace vstupu technogenních látek do prostředí. VÚVA Praha, OŽP Ústí n. L., 1986, vedoucí řešitelského týmu

Státní - rezortní úkoly:
[2] Z-128: Vliv dopravy na ŽPP v Teplicích. VÚVA Praha, OŽP Ústí n. L., 1978, člen řešitelského týmu

[3] Z-142: Územně plánovací koncepce odstraňování a využívání tuhých odpadů. VÚVA Praha, OŽP Ústí n. L., 1981, člen řešitelského týmu

[4] Z-9: Návrh opatření na omezení negativního vlivu silniční dopravy na ŽP v Svč. kraji, I. et. - silniční tah Z-39. VÚVA Praha, OŽP Ústí n. L., 1983, člen řešitelského týmu

[5] Z-12: využití odpadů z technologických procesů ve vybraných závodech Svč. kraje. VÚVA Praha, OŽP Ústí n. L., 1985, vedoucí řešitelského týmu

[6] Z-11: metodika posuzování vlivu staveb na ŽP. VÚVA Praha, OŽP Ústí n. L., 1984, člen řešitelského týmz

[7] Z-5: Vliv silniční dopravy na životní prostředí Svč. Kraje, II. et.- město ústí n. L.. VÚVA Praha, OŽP Ústí n. L., 1984, člen řešitelského týmu
GAČR 101/05/2371 Vyšetřování vlivu všeobecné nesymetrie při kmitání soustav tuhých těles prostorově uložených a vázaných - aplikace na kmitání vozidel (2005-2007). Člen řešitelského kolektivu.

GAČR č. 101/07/0946 Ráz a přenos impulsu v soustavě elastických a viskoelastických těles, izotropních a ortotropních, 2007 - dosud. Člen řešitelského týmu.

Publikační činnost

Zobrazit podrobný výpis

Jazyky

Francouzština
Ruština

 
webmail intranet
e-přihláška Studijní brožura
Rozvrhové změny

  

facebook wikipedie RSS