Rozvrhové změny

KX047

Vyučující: Ing. Bc. Síťař Vladislav, Ph.D.
Vhledem k odměření všech laboratorních úloh nebude probíhat výuka v sobotu, dne 16. 12. 2017

PX304 Teoretická elektrotechnika

Vyučující: Ing. Řasová Ivana
Výuka přednášek předmětu Teoretická elektrotechnika bude do konce semestru přesunuta vždy na čtvrtek od 18:00 do 19:50 do místnosti A7 (po cvičení). Termíny přednášek jsou v následujících týdnech: 30.11., 7.12., 14.12. a 21.12.

PX017 Strojní součásti I

Vyučující: doc. Ing. Chalupa Milan, CSc.
Dne 12.12. 2017 odpadá přednáška z důvodu účasti vyučujícího na poradě s děkanem FSI. Bude nahrazena po dohodě vyučujícího se studenty.

PY115 Obchodní cizí jazyk - francouzština

Vyučující: Ing. Skočilasová Blanka, Ph.D.
12. prosince se nekoná výuka v předmětu Francouzština - obchodní jazyk z důvodu nepřítomnosti vyučující. Náhrada bude domluvena po dohodě se studenty.

PX020 Hydromechanika

Vyučující: Ing. Skočilasová Blanka, Ph.D.
Ve dnech 13. a 14. prosince se neková výuka v předmětu Hydromechanika z důvodu nepřítomnosti vyučující. Náhrada bude domluvena po dohodě se studenty.

PX044 Francouzština

Vyučující: Ing. Skočilasová Blanka, Ph.D.
Dne 13. prosince se nekoná výuka v předmětu Francouzština - cizí jazyk B I z důvodu nepřítomnosti vyučující. Náhrada bude domluvena po dohodě se studenty.

PX205 Úvod do strojnictví

Vyučující: Ing. Klimenda František
V úterý 12. 12. 2017 odpadá cvičení z předmětu Úvod do strojnictví. Nahrazeno bude po domluvě s vyučujícím.

PX205 Úvod do strojnictví

Vyučující: Ing. Klimenda František
V úterý 12. 12. 2017 odpadá cvičení z předmětu Úvod do strojnictví. Nahrazeno bude po domluvě s vyučujícím.

PX017 Strojní součásti I

Vyučující: Ing. Klimenda František
V úterý 12. 12. 2017 odpadá cvičení z předmětu Strojní součásti I. Nahrazeno bude po domluvě s vyučujícím.

PX002 - fyzika I

Vyučující: PhDr. Novotný Jan, Ph.D.
Z důvodu návštěvy lékaře vyučujícího odpadá dne 13.12.2017 výuka semináře Fyzika I. Cvičení je nahrazeno diskuzí nad řešenými příklady dané problematiky.

 
webmail intranet
e-přihláška Přihláška
Rozvrhové změny

  

facebook wikipedie RSS