Státní závěrečné zkoušky


Autor: administrator (mailto:slama@fvtm.ujep.cz), Téma: Státní závěrečné zkoušky
Vydáno dne 18. 08. 2015 (28985 přečtení)Zde naleznete všechny informace týkající se státních závěrečných zkoušek, okruhy státních závěrečných zkoušek, přihlášku, pořadí atd..

Soubory ke stažení
pdf Okruhy SZZ B2341 Bc - Materiály a technologie v dopravě 2017-2018
pdf Okruhy SZZ N2341 NMgr - Materiály a technologie v dopravě 2017-2018
pdf Okruhy SZZ B2303 Bc - Řízení výroby 2018-2019
pdf Okruhy SZZ N2303 NMgr - Příprava a řízení výroby 2018-2019
pdf Okruhy SZZ B3907 Bc - Energetika - teplárenství 2018-2019
pdf Okruhy SZZ N3907 NMgr - Energetika - teplárenství 2018-2019
pdf Komise SZZ 18. 9. 2018
pdf Okruhy SZZ N2303 NMgr - Příprava a řízení výroby 2017-2018
pdf Okruhy SZZ B3911 Bc - Materiály 2017-2018
pdf Okruhy SZZ N3907 NMgr - Energetika - teplárenství 2017-2018
pdf Okruhy SZZ N2341 NMgr - Materiály a technologie v dopravě 2017-2018
pdf Okruhy SZZ B3907 Bc - Energetika - teplárenství 2017-2018
pdf Okruhy SZZ B2341 Bc - Materiály a technologie v dopravě 2017-2018-13
pdf Okruhy SZZ B2303 Bc - Řízení výroby 2017-2018
dokument Desky - diplomová práce
dokument Hřbet - bakalářská/diplomová práce
pdf Licenční smlouva
dokument Desky - bakalářská práce
pdf Směrnice děkana 4/2017 - Vedení kvalifikačních prací
pdf Okruhy SZZ Bc - Materiály a technologie v dopravě 2016-2017-B14xxx
pdf Okruhy SZZ NMgr - Materiály a technologie v dopravě 2016-2017
pdf Okruhy SZZ NMgr - Příprava a řízení výroby 2016-2017
pdf Okruhy SZZ Bc - Řízení výroby 2016-2017
pdf Okruhy SZZ Bc - Energetika - teplárenství 2016-2017
pdf Nahlížení do závěrečných prací před obhajobou
pdf Okruhy SZZ NMgr - Příprava a řízení výroby 2015-2016
pdf Okruhy SZZ NMgr - Materiály a technologie v dopravě 2015-2016
pdf Okruhy SZZ Bc - Řízení výroby 2015-2016
pdf Okruhy SZZ Bc - Materiály a technologie v dopravě 2015-2016
pdf Okruhy SZZ Bc - Energetika - teplárenství 2015-2016
pdf Pokyny pro vypracování bakalářských a diplomových prací
pdf Okruhy SZZ NMgr - Materiály a technologie v dopravě 2014-2015
pdf Okruhy SZZ NMgr - Příprava a řízení výroby 2014-2015
pdf Okruhy SZZ Bc - Řízení výroby 2014-2015
pdf Okruhy SZZ Bc - Materiály a technologie v dopravě 2014-2015
pdf Okruhy SZZ Bc - Energetika - teplárenství 2014-2015
pdf Směrnice děkana č 7- 2012-státní závěrečné zkoušky