Akademický senát


Autor: administrator (mailto:slama@fvtm.ujep.cz), Téma: Akademický senát
Vydáno dne 30. 04. 2014 (17241 přečtení)Akademický senát FSI


Fakulta má vlastní Akademický senát (tzv. malý senát), který je nejvyšším orgánem fakulty. Je tvořen devíti členy, z čehož 6 jsou zástupci z řad akademických pracovníků (KAP) a 3 jsou zástupci studentů (KS). Funkční období aktuálního akademického senátu FSI je do 31.3.2019.


Podrobné informace, zápisy z jednání a potřebné dokumenty naleznete na senátních stránkách.

Akademickém senátu UJEPFakulta má rovněž pět zástupců v Akademickém senátu univerzitním (tzv. velkém senátu). Tři členové jsou z řad akademických pracovníků, zbylí dva pak studenti fakulty. Celkový počet členů AS UJEP je 40 ztoho 24 v akademické komoře a 16 ve studentské komoře. Funkční období aktuálního akademického senátu UJEP je od 1.1.2017 do 31.12.2019.
Zástupci fakulty:
Akademická komora AS:

Ing. Jaromír Cais, Ph.D.

doc. Ing. Sylvia KUŚMIERCZAK, PhD.

Ing. Blanka Skočilasová, Ph.D.

Studentská komora AS:

Ing. Pavel Kraus

Sofie ŽárskáAkademický senát UJEP na univerzitních stránkách.