ERASMUS+ PROGRAM


Autor: administrator (mailto:slama@fvtm.ujep.cz), Téma: LPP ERASMUS
Vydáno dne 07. 10. 2015 (12888 přečtení)
FSI VYHLAŠUJE II. KOLO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA STUDIJNÍ POBYTY A PRAKTICKÉ STÁŽE V ZAHRANIČÍ V ZS AKADEMICKÉHO ROKU 2019/2020
Podmínky pro přihlášení studenta do výběrového řízení:

  • student musí být v době výjezdu na studijní pobyt zapsán min. do 2. ročníku studia, na praktickou stáž může vyjíždět již od prvního ročníku vysokoškolského studia

  • student má znalost příslušného jazyka země výjezdu nebo výuky

  • obor studia v zahraničí musí odpovídat oboru studovanému na FSI

  • v případě zájemce, který je již na výjezdu v době konání výběrového řízení, se jeho osobní účast nevyžaduje, zájemce dodá odůvodnění, proč se výběrového řízení nezúčastní a dodá všechny potřebné dokumenty do dne výběrového řízení, a to fakultnímu koordinátorovi FSI prostřednictvím elektronické pošty (martin.svoboda@ujep.cz)

  • student nesmí mít žádný kázeňský přestupek v rámci UJEP


Student má nyní možnost vyjet na 12 měsíců v každém typu studia.


Studijní pobyt a praktickou stáž lze volně kombinovat při dodržení minimální délky pobytu.


Kriteria pro stanovení pořadí studentů jsou:
1) řádně vyplněná přihláška,
2) celkový studijní průměr studenta(-ky).


3) znalost jazyka země výjezdu
4) členství v ESN Ústí

Konečný termín výběrového řízení je 29. 3. 2019, do 11.00 hodin, kancelář č. 204 – budova Na Okraji 1001, Ústí nad Labem. V případě nevyhovujícího termínu kontaktujte koordinátora Erasmus+ o domluvě náhradního termínu.


Podrobnější informace získáte u fakultního koordinátora programu Erasmus+ Ing. Martina Svobody, Ph.D., budova Na Okraji 1001, Ústí nad Labem, kancelář č. 205 – po předchozí domluvě

Nově se studenti přihlašují pomocí on-line aplikace.

On-line přihlášku naleznete na: https://erasmus.ujep.cz/


Podrobná mapa míst, kam je možno v rámci ERASMUS+ vycestovat

Zprávy z mobilit studentů Erasmus

Koordinátor Erasmus+ Programu:


Ing. Martin Svoboda, Ph.D.

e-mail adresa: martin.svoboda@ujep.cz
telefonní číslo: 47528 5544
FSI, budova NO - kancelář č. 205, Na Okraji 1001, 40001 Ústí nad LabemDokumenty ke stažení:


Souhlas děkana s mobilitou (pro studenty):

ke stažení zde