Studijní program - Strojírenství


Autor: administrator (mailto:slama@fvtm.ujep.cz), Téma: Studijní programy
Vydáno dne 28. 01. 2016 (6031 přečtení)

Bakalářský studijní obor Materiály a technologie v dopravě


Studium je zaměřeno na přípravu absolventů pro řízení a rozvoj technologických a organizačních činností podniku na úrovni nižšího a středního výrobního managementu, absolvent má dostatek znalostí a dovedností, které mu dovolí pracovat v rozhodovacích funkcích zejména technicky a technologicky orientovaných podnikových útvarů ve sféře automobilového a dopravního průmyslu.
Podrobněji

Magisterský studijní obor Materiály a technologie v dopravě


Studium navazujícího magisterského studijního programu je zaměřeno na přípravu absolventů pro řízení a rozvoj technologických a organizačních činností podniku, absolvent má dostatek znalostí a dovedností, které mu umožní pracovat ve vyšších rozhodovacích funkcích zejména technicky a technologicky orientovaných podnikových útvarů ve sféře automobilového a dopravního průmyslu.
Podrobněji