Státní závěrečné zkoušky


Autor: administrator (mailto:slama@fvtm.ujep.cz), Téma: Aktuálně na fakultě
Vydáno dne 22. 09. 2016 (193 přečtení)Dne 10. 11. 2016 se konají státní závěrečné zkoušky studentů bakalářských a navazujících magisterských studijních programů. K SZZ se může přihlásit:
- student, který opakuje tu část SZZ, u které nevyhověl (předmět nebo obhajobu závěrečné práce),
- student, který splnil všechny podmínky stanovené studijním plánem pro vykonání státní závěrečné zkoušky (čl. 8 odst. 7 a 8). Zápočty ani zkoušky nebudou v měsíci září vypisovány.
Termín pro odevzdání indexu, přihlášky k SZZ a závěrečné práce je do 3. 10. 2016.
Komise SZZ