Referent vědy FSI


Autor: Martin Bárta (mailto:@), Téma: Aktuálně na fakultě
Vydáno dne 14. 11. 2018 (687 přečtení)

Děkan Fakulty strojního inženýrství UJEP v Ústí nad Labem vypisuje obsazení pracovního místa referenta vědy

Referent vědy zajišťuje tyto činnosti:

  • vedení agendy doktorského studia

  • organizaci a zápisy z vědeckých a oborových rad a grantové komise

  • sběr a kontrolu dat pro RIV

  • organizaci habilitačních řízení a řízení pro jmenování profesorem

  • vedení agendy patentů

  • roční podklady o vědě a výzkumu pro ČSÚ

  • spolupráce s odd. vědy rektorátu UJEPPožadavky:

  • vzdělání min. SŠ

  • anglický jazykNástup od 1. 1. 2018

Mzdové zařazení dle VMP: N7

Přihlášky s profesním životopisem a souhlasem se zpracováním osobních údajů v evidenci uchazečů o zaměstnaní vedené za účelem účasti v nadcházejících výběrových řízeních podle čl. 6, odst. 1 písm. b) GDPR (https://www.ujep.cz/wp-content/uploads/2018/11/SouhlasGDPR.docx) zasílejte do 25.11.2018 na zaměstnanecký odbor UJEP v Ústí nad Labem, Pasteurova 1. 400 96 Ústí nad Labem nebo e-mailem na jana.tojnarova@ujep.cz.