Publikační činnost

Disertace

• Komplexní přístup k degradačním procesům ve vybraných technických objektech, habilitační práce, FVTM UJEP, Ústí nad Labem, s. 158, 2017
• Vplyv antimónu na štruktúru a mechanické vlastnosti automatovej mosaze, Dizertačná práca, Žilinská univerzita, Žilina, SR, s. 102, 2002

Monografie zahraniční

Kapitola v zahraniční monografii:

• Borkowski, S., TOYOTARITY. A duel mening of quality. KUSMIERCZAK, S. Evaluation of Change Product Quality using Complex system Approach. Centrum Szkolen Personalnych Monika Otrabek, 2017, 186 p, pp. 42 – 62, ISBN 978-83-948512-0-0.
• Toyotarity in the European culture, Kuśmierczak, S. Evaluation of change in the quality of part of pressure equipment. v tisku, 2015
• Toyotarity in the European culture, Kuśmierczak, S. Analysis of the influence of the change process fluid on quality of stainless steel pipes. v tisku, 2015
• BORKOWSKI, S., SYGUT, P., The Quality of Iron Alloy products, Czestochowa, Oficyna Wydawnicza SMJiP, 2014, 136, ISBN 978-83-63978-14-3, KUŚMIERCZAK, S., Analysis of the Causes of Appearance of Defects in coated Sheets, Chapter 4, pp. 46-57
• BORKOWSKI, S., ROSAK- SZYROCKA, J., Evaluation of people and product features. Celje, Facultx of Logistics, 2014, 145p, ISBN 978-961-6562-98-0, Kuśmierczak, S., Application of Metallografic methods for Quality Evaluation of Welds, Chapter 7, pp. 79-88
• BORKOWSKI, S., ČOREJOVÁ, T., TOYOTARITY, ECONAMIC ISSUES, SAVAS KUTAL VE YAYMEVI, 2013, ISBN 978-605-5343-82-8, p. 145, SVOBODOVÁ, J., KUŚMIERCZAK, S. Quality Evaluation of Corrosion Loaded Sheets Metal using the Microstructural Analysis, pp. 135-143
• BORKOWSKI, S., GRLADINOVIĆ, T., TOYOTARITY, MANAGEMENT OF THE PRODUCTION VALUES, Ancara: Savaş Kitap ve Yayınevi , Türkiye, 2013 – 200p. — ISBN 978-605-5343-83-5, KUŚMIERCZAK, S., SVOBODOVÁ, J., Pre – treatment of the surface and its influence on the rating quality, Chap. 3, pp. 42 – 50
• BORKOWSKI, S., INGALDI, M., TOYOTARITY, EVALUATION AND PROCES´/PRODUCTS´ IMPROVEMENT, Alba Iulia, Romania, 2013, ISBN 978-606-613-08-6, KUŚMIERCZAK, S., SVOBODOVÁ, J., NÁPRSTKOVÁ, N. The Statistic Evaluation of the Quality of the Surface Treatments, chap. 12, pp. 138-150.
• BORKOWSKI, S., SYGUT, P., QUALITY CONTROL MEANING IN PRODUCTS AND PROCESSES IMPROVEMENT, Celje: Faculty of Logistics, University of Maribor, 2013, 200p., ISBN 978-961- 6562-70-6, MICHNA, Š., KUŚMIERCZAK, S. Identification of defects in products from aluminium alloys, Chapter 10, pp. 119-128
• BORKOWSKI, S., KLIMECKA, TATAR, D., Materials and Special Purpose Products Quality, Faculty of Logistics, University of Maribor, SMJiP, 2012, 158 p., ISBN 978-961-6562-61-4. Kuśmierczak, S., Svobodová, J. Macroscopic Quality Evaluation of lacquered Steel Sheets, Chapter 9, p. 86 – 99
• BORKOWSKI, S., STASIAK – BETLEJEWSKA, R., Toyotarity. Value engineering of Production Processes, Faculty of Logistics, University of Maribor, SMJiP, 2012, 183 p.,ISBN 978-961-6562-60-7. Svobodová, J. Kuśmierczak, S., New Trends in Surface Pre-Treatment, Chapter 6, p. 62-72
• BORKOWSKI, S., SELEDJAK, J. Toyotarity. Quality and Machines Operating Conditions. Faculty of Logistic, University of Maribor 2012, 178p, SMJiP, ISBN 978-961-6562-58-4. Svobodová, J., Kuśmierczak, S. Effect o nanotechnology pre-treatment on a component life, Chapter 8, p. 88-100
• BORKOWSKI, S., KLIMECKA-TATAR, D., Toyotarity. Quality of Materials, SMJiP, 2012, 165p., ISBN 978-83-934225-4-8. Kuśmierczak, S., Bříza, T., Influence of corrosion load to quality of acrylic coating, p. 17-26
• BORKOVSKI, S., SYGUT, P., Toyotarity: Production Factors. 1st edition. Dnipropetrovsk, 2012, ISBN 978-966-1507-73-8 Kuśmierczak, S., Svobodová, J. Effect of failure to technological process to the final product quality, Chapter 10, p. 150-161
• BORKOVSKI, S., KONSTANCIAK, M., Toyotarity: Strategic Toyotarity. Quality in the Toyota´s Management Principles, 1st edition. SAMGUPS, Samara, 2011, ISBN 978-5-98941-149-8: Kuśmierczak, S., Bittner, M. Effect Of Input Material To Final Product Quality, Chapter 8, p. 123-134
• NÁPRSTKOVÁ, N., KUŚMIERCZAK, S. Brass castings defect analysis and possibilities of their formation. In Toyotarity. Management styles in enterprises. Dnipropetrovsk : Yurii V.Makovetsky, 2010, s. 91-107
• KUŚMIERCZAK, S. Spawanie zbiorników ciśnieniowych. In Inżynieria jakości w praktice. Varšava, Polsko: Wydawnictwo Menedżerskie PTM, 2006, s. 53-58.
• KUŚMIERCZAK, S. Zastosowanie specialnych metod spawania zespolów przesylowych. In Inżynieria jakości w praktice / Quality engineering in practice. Varšava, Polsko: Wydawnictwo Menedżerskie PTM, 2006, s. 59-64
• SVOBODOVÁ, J., KUŚMIERCZAK, S. Quality Evaluation of Corrosion Loaded Sheets Metal using the Microstructural Analysis. In Quality Control Meaning in Products and Processes Improvement. Celje : Faculty of Logistics, University of Maribor, 2013, s. 110-118.

Monografie domácí

• MICHNA Š., KUŚMIERCZAK, S. Praktická metalografie, FVTM UJEP, 2012, OPTYS, 245 s., ISBN 978-80-7414-503-2
• MICHNA Š., KUŚMIERCZAK, S., Bajcura, M., Metalografie – metody a postupy, 1. Vyd. Adin, 2010, 192 s., ISBN 978-80-89244-74-4

Odborné časopisy zahraniční

Článek v časopise zařazeném v databázi Scopus:

• Kalincova, D., Tavodova, M., KUSMIERCZAK, S. Analysis of the Properties Aluminium Casting Motorcycle Forks Arm after Compression test, In Manufacturing Technology, 2017, Vol. 17, No. 5, pp. 717-722. ISSN 1213-2489.
• KUSMIERCZAK, S., MAJZNER, T. Comprehensive Approach to Evaluation of Degradation in chosen Parts of Energy Equipment, In Engineering for Rural Development, 2017, Vol. 16, Latvia, pp. 673-679, ISSN 1691-3043.
• KUSMIERCZAK, S., MULLER, M., LEBEDEV, A., Evaluation of Aluminium Alloy Surface Machined by Means of Abrasive-free Ultrasonic Finishing. In Engineering for Rural Development, 2017, Vol. 16, Latvia, pp. 167-174, ISSN 1691-5976.
• KUŚMIERCZAK, S., HODINÁŘ, L. The Complex analysis of the quality of the nickel layer of screws. Engineering for Rural Development, 15th International Scientific Conference on Engineering for Rural Development, Latvia University of Agriculture 2016, Volume 2016 - January, 2016, pp. 1212-1217, ISSN 16913043
• KUŚMIERCZAK, S., MAJZNER, T. Analysis of the causes the degradation of part steam generator by using microscopy methods. Manufacturing Technology, 16 (5), 2016, pp. 995-998, ISSN 1213-2489
• NÁPRSTKOVÁ, N., KUŚMIERCZAK, S. Analysis of Decrease Machinability Possible Causes for Claimed Alloy, In Advances in Science and Technology - Researche Journal, Vol.10, Iss.31, pp.94-101, 2016, ISSN 2299-8624 (WoS)
• KORDIK, M., STRUHARNANSKY, J., MARTIKAN, A., STANCEKOVA, D., KUSMIERCZAK, S., MARTINČEK, J. Inserts coating influence on residual stress of turned outer bearings. Manufacturing Technology, 16 (1), 2016, pp. 132-136.
• SRAMHAUSER, K., KUSMIERCZAK, S. Laser hardening of the functional surfaces of machine tools. In Manufacturing Technology, Vol. XVI, No 1, 2016. pp. 248-253. ISSN 1213–2489.
• KUŚMIERCZAK, S. Evaluation of degradation of heat stressed pipelines. In Manufacturing Technology, Vol. 15, No. 6, 2015, pp. 1006-1010, ISSN 1213-2489
• KUŚMIERCZAK, S. Methods of Evaluation degraded parts. 14th International Scientific Conference Engineering for Rural Development 20-22.05.2015 Jelgava, LATVIA, pp.790-794, ISSN 1691-5976
• KUŚMIERCZAK, S. The Usage of technical equipment in teaching technical subjects. 14th International Scientific Conference Engineering for Rural Development 20-22.05.2015 Jelgava, LATVIA, pp. 748-752, ISSN 1691-5976
• NÁPRSTKOVÁ, N., ČERVINKA, R., KUSMIERCZAK, S., CAIS, J. Modifications AlSi9CuMnNi Alloy by Antimony ande Heat Treatment and Their Influence on the Resulting Structure, Manufacturing Technology, Journal for Science, Research and Production, 2015, Vol. 15, No. 4, pp. 634- 638, ISSN 1213-2489
• KUŚMIERCZAK, S., NÁPRSTKOVÁ, N., KUBA, M., Anylysis of the defekt Causes in Rolled Brass Sheet, Manufacturing technology, October 2014, Vol. 14, No.3, pp. 347-351, ISSN 1213-2489 – 65%
• KUŚMIERCZAK, S., SVOBODOVÁ, J. Analysis of the state of the lacquered layer of the metal sheet after corrosion load, ENGINEERING FOR RURAL DEVELOPMENT, Jelgava, 23.-24.05.2013, pp. 249-254, ISSN 1691-5976,
• MICHNA, Š., KUŚMIERCZAK, S., Contribution Into Changes in the Structure of Two-Phase Titanium Alloys in Forging, ENGINEERING FOR RURAL DEVELOPMENT, Jelgava, 23.-24.05.2013, pp. 228-231, ISSN 1691-5976,
• NÁPRSTKOVÁ, N., KUSMIERCZAK, S., CAIS, J. Modificationof AlSi7Mg0.3 alloy by strontium, Manufacturing Technology, FVTM, 2013, Vol.13, No. 3, ISSN 1213-2489
• KUŚMIERCZAK, S., SVOBODOVÁ, J., Microscopic Evaluation of Protective Coating by Coated Sheet safter Corrosion Load, Manufacturing Technology, December 2012, Vol. 12, No. 13, p. 151-157, ISSN 1213–2489.
• KUŚMIERCZAK, S. BŘÍZA, T. Degradation of Coatings in Car Repair, Engineering for Rural Development, Jelgava, 24.-25.05.2012, p. 262-266, ISSN 1691-3043.
• KUŚMIERCZAK, S., NÁPRSTKOVÁ, N., SVOBODOVÁ, J. Evaluation of Sheet Degradation with Surface Treatment. Engineering for Rural Development, Vol. 11, 2012 pp. 32-36, ISSN 1691-3043.

Článek v odborném recenzovaném zahraničním časopise v cizím jazyce:
• KUŚMIERCZAK, S., SVOBODOVÁ, J., Macroscopic quality evaluation of lacquered steel sheets, Production Engineering Archives, 2014, Vol. 2, No. 1, pp. 23-26, ISSN 2353-5156.
• KUŚMIERCZAK, S. Corrosion resistance of titanium alloy, Engineering for Rural Development. Engineering for Rural Development, 2011, roč. 10, č. 1, s. 486-489.
• KUŚMIERCZAK, S. Creation study aids within the students works. Engineering for Rural Development, 2010, roč. 9, č. 9, s. 315-317.
• KUŚMIERCZAK, S., NÁPRSTKOVÁ, N. Analysis of Defect Causes for Brass Castings in Small Batch Production. Technologické inžinierstvo, 2010, č. 1, s. 25-28.
• MICHNA, Š., KUŚMIERCZAK, S., NÁPRSTKOVÁ, N. The occurrence of corrosion by anodized aluminum products. Transactions of the Technical University of Košice, 2009, č. 4, s. 275-283.
• MICHNA, Š., KUŚMIERCZAK, S. Influence of chemical composition and structure on the rate of propagation of corrosion of the alloy AlSi10Cu3Fe. Transactions of the Technical University of Košice, 2009, roč. 2009, č. 4/2009, s. 268-274.
• PEŠLOVÁ, F., ANISIMOV, J., KUŚMIERCZAK, S. Corrosion Influence on Structure of Titanium Alloys. Journal of Machine Manufacturing, 2009, roč. 96, č. 1, s. 28-30.
• MICHNA, Š., KUŚMIERCZAK, S. Selected Al-Alloys Defects, Originating in Anodizing Proces. Transactions of the Technical University of Košice, 2009, roč. 2009, č. 1/2009, s. 34-37.
• KUŚMIERCZAK, S. Analysis of defects in lacquered aluminum layer. Transactions of the Technical University of Košice, 2009, č. 4, s. 248-254.
• KUŚMIERCZAK, S., KOUKAL, J. The Pickling in Zinc Dipping Process. Scientific Bulletin of International Multidisciplinary Conference, 2009, roč. 8, č. 5, s. 207-210.
• KUŚMIERCZAK, S., PAPAY, S. Welding processes for nickel steels. 23rd International Colloquium, 2006, č. 23, s. 131-135.
• NÁPRSTKOVÁ, N., KUŚMIERCZAK, S., NÁPRSTEK, V. The Application of Computer Assistance for Structure Characteristics of Material. In International Multididciplinary Konference, 6th edition. Scientific Bulletin Serie C, Volume XIX, 2nd Volume. Baia Mare: May 27-28, 2005, p. 515-520. ISSN-1224-3264.

Odborné časopisy domácí

Článek v domácím časopise zařazeném na seznam recenzovaných časopisů:

• SRAMHAUSER, K., NAPRSTKOVA, N., KUSMIERCZAK, S., MAREK, M. Termovizní diagnostika při preventivní údržbě. In Strojírenská technologie. 2017, XXII(1).
• KUSMIERCZAK, S., NAPRSTKOVA, N. Selected Al Alloy and Analyses of its Decrease Machinability, In: IRA – International Journal of Technology and Engineering, Proceedings of the International Conference on Science & Engineering for Sustainable Development 2017, pp. 318-326, ISSN 2455-4480.
• SVOBODOVÁ, J., KUŚMIERCZAK, S. Analýza poškození práškově lakované vrstvy po korozním zatížení, Strojírenská technologie, červen, 2014, ročník XIX, číslo 2, s. 119-125, ISSN 1211-4162
• RŮŽIČKA, L., SVOBODOVÁ, J., KUŚMIERCZAK, S. Výzkum a využití moderních přístrojů a metod pro analýzy kovových materiálů na KTMI/FVTM. Strojírenská technologie, 2013, roč. XVIII, č. 1, s. 39-44, ISSN 1211-4162.
• KUŚMIERCZAK, S., KÜHN, D., Analýza vlivu předehřevu vysokopevnostní ocele na svarový spoj, Strojírenská technologie, červen, 2013, roč. XVIII, číslo 2, ISSN 1211-4162, s. 71-77
• KUŚMIERCZAK, S. MICHNA, M. Možnosti posouzení kvality tepelného zpracování ocelí metalografickou analýzou, Strojírenská technologie, září 2012, ročník XVII., číslo 4, s. 231-234, ISSN 1211–4162
• KUŚMIERCZAK, S., MICHNA, Š. Analýza korozního poškození povrchu hliníkových materiálů dlouhodobým skladováním. Strojírenská technologie, 2011, roč. 4, č. 4, s. 32-36, ISSN 1211-4162.
• KALINCOVÁ D., KUŚMIERCZAK, S., Vliv metody svařování na tvorbu mikrostruktury svarových spojů, Strojírenská technologie, červen 2011, číslo 3, s. 7-13, ISSN 1211-4162
• KUŚMIERCZAK, S. Využití konfokálního laserového mikroskopu v procesu výuky na KTMI FVTM UJEP. In on-line časopis JTIE (Journalof Technology and Information Education), příloha časopisu, s. 197-202, ISSN 1803-537X
• KUŚMIERCZAK, S., SVOBODOVÁ, J. BITTNER, M., Analýza příčin vzniku zhoršené tvářitelnosti u slitiny typu AlMg, Strojírenská technologie, září 2011, číslo 4, No. 4, ročník XVI, p. 37-41, ISSN 1211-4162
• MICHNA, Š., KUŚMIERCZAK, S. Vady na eloxovaném povrchu a eloxovatelnost hliníkových slitin. Strojírenská technologie, 2009, roč. 14, č. 2, s. 21-27, ISSN 1211-4162.
• MICHNA, Š., KUŚMIERCZAK, S. Defects that may appear while Anodizing Selected Al-alloys. Manufacturing technology, 2008, č. 12, s. 16-21.
• KRMELA, J., PEŠLOVÁ, F., KUŚMIERCZAK, S. Korozní vliv na tuhostní charakteristiky polykomponentních materiálů. Materiálové inžinierstvo, 2007, roč. 14, č. 3, s. 122-127.
• KUŚMIERCZAK, S., PAPAY, S. Svařování niklové oceli při výrobě tlakových nádob. Strojírenská technologie, 2006, č. zvláštní, s. 111-113, ISSN 1211-4162.

Sborníky zahraniční

• KUŚMIERCZAK, S., KRAUS, P.Analysis of the causes of degradation of surface-treated sheet metal of part the lift, Internation Multidisciplinary Konference, IMD 2013, The 10th edition, Proceedings, May 22nd-24th, 2013, Baia Mara, Romania, Nyíregyháza, Hungary, 2013, pp. 83-86, ISBN 978-615-5097-66-9,
• NÁPRSTKOVÁ, N., KUŚMIERCZAK, S., NOVÁK, M. Influence of Hard Turning Parameters ti the Part Surface. International Conference Progressive and Innovative Machining Technology and Manufacturing Techniques, Žilina – Podjavorník, 2012, pp.70-74. ISBN 978-80-89276-37-0.
• Svobodová, J., Kuśmierczak, S., Evaluation of damage to surface-treated sheets after corrosion load, Erin 2011 – Education – Research - Inovation, 13. 4. – 16. 4. 2011, Tatranská Kotlina – Vysoké Tatry, Slovensko, ISBN 978-80-89347-04-9
• Kuśmierczak, S., Svobodová, J. Effect of failure to comply with the technological process to the final product quality. SemIIP THE 3rd INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE “Toyotarity in the context of European enterprises improvement”, 2. – 4. 12. 2011, Poronin koło Zakopanego, Poland
• Kuśmierczak, S., The usage of confocal laser microscope by solving student projects, International Multidisciplinary Conference, 9thedition, 19-21 May, 2011, Baia Mare – Nyiregyhaza, Romania – Hungary, p. 149 – 152, ISBN 978-615-5097-18-8
• KUŚMIERCZAK, S., NÁPRSTKOVÁ, N. Analýza príčin vzniku chýb mosadzných odliatkov v malosériovej výrobe In Zborník vedeckých príspevkov, vydaný při príležitosti ukončenia projektu KEGA 3/6370/08, s názvom ,,Inovatívne postupy výučby výrobných tecnológii a materiálov na báze elektronického vzdelávania“. Technická univerzita vo Zvolene: 2010, str. 27 - 32, ISBN 978-80-228-2166-7
• KUŚMIERCZAK, S., NÁPRSTOVÁ, N., HOLEK, M. Gluing Routines for Windows of Rail Vehicles, In Proceedinds 32 International Konference on Production Engineering, Novi Sad, Serbia 2008, pp.263-267, ISBN 978-86-7892-132-2 – 70%
• VAJSOVÁ, V., KUŚMIERCZAK, S. The influence of Mould on the structure of the Alloy AlCu4MgMn, TRANSCOM 2009, 8-th European Conference Of Young Research And Scientific Workers, Proceedings, Section 5, Žilina, June 22-24, 2009 SVK, pp. 229 – 232, ISBN 978-80-554-0042-6

Sborníky domácí

• SRAMHAUSER, K., NAPRSTKOVA, N.,KUSMIERCZAK, S., MAREK, M. Termovizní diagnostika při preventivní údržbě, Sborník příspěvků ERIN 2017, s. 243 – 247, ISBN 978-80-7561-056-0.
• KUŚMIERCZAK, S., ŠRAMHAUSER, K. Možnosti kalení funkčních ploch laserovým paprskem. In Zvyšovanie životnosti nástrojov a konstrukčních častí mechanizmov, Vedecký recenzovaný zborník pp. 74-80, ISBN 978-80-228-2862-8.

• SVOBODOVÁ, J., KUŚMIERCZAK, S. Vliv předúpravy povrchu na výslednou kvalitu práškového povlaku. Techmat´13, „Perspektivní technologie a materiály pro technické aplikace“, Svitavy, 25.11.2013, ISBN 978-80-7395-735-3, s. 
• SVOBODOVÁ, J., KUŚMIERCZAK, S. Změna přilnavosti lakované vrstvy po korozním působení, In Proceedings of Techmat 2012 Conference. UPCE: Pardubice. 2012.
• KUŚMIERCZAK, S. Využití konfokálního laserového mikroskopu v procesu výuky na KTMI FVTM UJEP. In Sborník mezinárodní konference Současné trendy v oblasti popularizace technického vzdělávání na základních, středních a vysokých školách, FVTM UJEP, 2011, CD, p. 196-201, ISBN 978-80-7414-353-3
• KUŚMIERCZAK, SYLVIA., NÁPRSTKOVÁ, NATAŠA. Analýza príčin vzniku chýb mosadzných odliatkov v malosériovej výrobe. In Zvyšovanie efektívnosti vzdelávacieho procesu prostredníctvom inovačných prostriedkov. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2010, s. 6.
• KUŚMIERCZAK, S., SVOBODOVÁ, J. Hodnocení degradace povrchově upravených plechů po zatížení korozí, Techmat 2010 - Perspektivní technologie a materiály pro technické aplikace“, 11. 11. 2010, Svitavy, ČR, Dopravní fakulta Jana Pernera, Pardubice, 2010, s. 37-40, ISBN 978-80-7395-324-9
• KUŚMIERCZAK, S. Využití konfokální laserové mikroskopie při řešení technologických problémů. In Sborník příspěvků na CD, 1. Mezinárodní konference Mikroskopie a nedestruktivní zkoušení materiálu, 24. - 25.11. 2010, KTMI, FVTM, UJEP, Ústí nad Labem, ČR, 2010, ISBN 978-80-7414-280-2
• KUŚMIERCZAK, S., KVAPILOVÁ, I. Vliv koroze na mikrostrukturu titanové slitiny, In. 3. mezinárodní konference ICTKI 2010, sborník příspěvků na CD, FVTM, UJEP, 2010, ISBN 978-7414-204-8
• KUŚMIERCZAK, S., Tvorba didaktických pomůcek v rámci studentských prací na KTMI FVTM UJEP, Strategie technického vzdělávání v reflexi doby, Sborník abstraktů mezinárodní vědecké konference, 13. – 15. května 2009, UJEP, str. 38-39, Sborník příspěvků na CD, ISBN 978-80-7414-126-3
• KUŚMIERCZAK, S., Vliv teploty na mikrostrukturu sklářské formy, TechMat´09, Perspektivní technologie a materiály pro technické aplikace, 19.11.2009, Svitavy, str. 71-75, ISBN 978-80-7395-046-0
• KUŚMIERCZAK, S. Analýza vad lakované vrstvy hliníkového profilu, Mezinárodní konference Aluminium 2009, Staré Splavy 12.-14.10.2009, Sborník příspěvků na CD, ISBN 978-7414-156-0
• KUŚMIERCZAK, S., KOUKAL, J. Zrychlení procesu moření v procesu žárového zinkování, Bulletin vědeckých, výzkumných a pedagogických prací FVTM UJEP za rok 2008, 2009, s. 14 – 18, ISBN 978-80-7414-136-6
• MICHNA, Š., KUŚMIERCZAK, S. Vliv chemického složení a struktury na rychlost šíření koroze u slitiny AlSi10Cu3Fe, Mezinárodní konference Aluminium 2009, Staré Splavy 12.-14.10.2009, Sborník příspěvků na CD, ISBN 978-7414-156-0
• MICHNA, Š., KUŚMIERCZAK, S., NÁPRSTKOVÁ, N. Výskyt koroze u eloxovaných hliníkových polotovarů, Mezinárodní konference Aluminium 2009, Staré Splavy 12.-14.10.2009, Sborník příspěvků na CD, ISBN 978-7414-156-0
• PEŠLOVÁ, F., ANISIMOV, J., KUŚMIERCZAK, S. Funkce povrchu Ti-slitin v lidském organismu, TechMat´09, Perspektivní technologie a materiály pro technické aplikace, 19.11.2009, Svitavy, str. 245-250, ISBN 978-80-7395-046-0
• NÁPRSTKOVÁ, NATAŠA., KUŚMIERCZAK, SYLVIA. Mezinárodní konference ICTKI 08. In Bulletin vědeckých, výzkumných a pedagogických prací FVTM UJEP za rok 2007. Ústí nad Labem: Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem, 2008, s. 3.
• KUŚMIERCZAK, SYLVIA., MICHNA, ŠTEFAN. Vliv parametrů eloxování na kvalitu elozažní vrstvy u vybrané slitiny. In Techmat 08: Perspektivní technologie a materiály pro technické aplikace. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2008, s. 4.
• KRMELA, JAN., KUŚMIERCZAK, SYLVIA., PEŠLOVÁ, FRANTIŠKA. Experimental Modelling of Composites with Nonlinear Matrix. In 24th International Colloquium (Advanced manufacturing and repair technologies in vehicle industry). Pardubice : Univerzita Pardubice, 2007, s. 6.
• KRMELA, JAN., KUŚMIERCZAK, SYLVIA. Modelování automobilových dlouhovláknových kompozitních částí. In 1st International Science Conference of Material Science and Manufacturing Technology (MiTech).. Praha : Česká zemědělská univerzita v Praze, 2007, s. 6.
• KUŚMIERCZAK, SYLVIA. Optimalizácia technologických parametrov zvárania plechov z ocele 1.4301 metódou APT pri výrobe tlakových nádob. In Bulletin ASI. Ústí nad Labem, Česká republika: ASI, 2006, s. 3.
• HAJDUCHOVÁ, L., KUŚMIERCZAK, SYLVIA., PEŠLOVÁ, FRANTIŠKA., KRMELA, JAN. Určení přípustnosti primární vady v odlitku. In Opotřebení, spolehlivost, diagnostika 2006. Brno: Univerzita obrany Brno, 2006, s. 6.
• NÁPRSTKOVÁ, NATAŠA., KUŚMIERCZAK, SYLVIA. Využití počítačové podpory a digitální fotografie v materiálové analýze. In Techmat 05: Perspektivní technologie a materiály pro technické aplikace. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2005, s.
• KUŚMIERCZAK, SYLVIA. Optimalizácia technologických parametrov zvárania plechov z ocele 1.4301 metódou APT pri výrobe tlakových nádob. In TechMat 04: Perspektivní technologie a materiály pro technické aplikace. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2004, s. 4.
• KUŚMIERCZAK, SYLVIA. Vliv volby technologie řezání na kvalitu řezu tenkých plechů. In TechMat 03: Perspektívní technologie a materiály pro technické aplikace. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2003, s. 7.
• KUŚMIERCZAK, SYLVIA. Vplyv antimónu v automatových mosadziach. In SEMDOK 2002. Žilina: Žilinská univerzita, 2002, s. 8.

Skripta

• KUŚMIERCZAK, S. Nauka o materiálech I, návody na cvičení, UJEP Ústí nad Labem, 1. Vydání, 93 str., 2012, ISBN 978-80-7414-502-5
• KUŚMIERCZAK, S. Technické materiály I, Návody na cvičení, Česká technika – nakladatelství ČVUT, 1. Vydání, 79 str., 2009, ISBN 978-80-7414-1744
• MICHNA, Š., KUŚMIERCZAK, S. Technologie a zpracování hliníkových materiálů, 1. vyd. Ústí nad Labem: Fakulta výrobních technologií a managementu UJEP, 2008.

Výzkumné zprávy

• Kuśmierczak, S. Porovnání tloušťky cínového pokovení a tloušťky niklové vrstvy. Ústí nad Labem: 2017. 25 s.
• Kuśmierczak, S. Analýza příčin vzniku "dírek" v kondenzačním potrubí. Ústí nad Labem: 2017. 13 s.
• Kuśmierczak, S. Analýza bricků pro spalovnu odpadů ARC Kodaň. FVTM UJEP: 2016. 15 s.
• Kuśmierczak, S. Analýza povrchu součásti po předúpravě v oblasti vady. Ústí nad Labem : IDEAL - Trade Service, spol.s r.o., 2015.
• Kuśmierczak, S. Analýza lomové plochy šroubu. Ústí nad Labem: CHART, Ferox a.s., 2015.
• Kuśmierczak, S. EDS analýza daných vzorků a lomové plochy. Ústí nad Labem: Toyoda Gosei Czech, s.r.o., 2015.
• Kuśmierczak, S. Analýza příčin vzniku prasklin vnitřního otvoru jádra. Ústí nad Labem : KS Kolbenschmidt Czech Republic, a.s., 2015.
• Kuśmierczak, S. Analýza komínové vložky. Ústí nad Labem: Schiedel, s.r.o., 2015.
• Kuśmierczak, S. Hodnocení mikrodrsnosti a EDX analýzy daných polovýrobků. KTMI, FVTM, UJEP: 2014. 11 s.
• Kuśmierczak, S. Analýza cizích částic v těsnění. KTMI, FVTM, UJEP Ústí nad Labem: 2014. 4 s.
• Novák, M., Kuśmierczak, S. Analýza jader. Ústí nad Labem: KS KOLBENSCHMIDT Czech Republic, a.s. Důlní 362, 400 04 Ústí nad Labem. IČO: 46708952, 2014.
• Kuśmierczak, S. Hodnocení mikrotvrdosti vybrané lokality polotovaru. Ústí nad Labem: Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem, 2013.
• Kuśmierczak, S. Hodnocení mikrotvrdosti kalené šedé litiny. Ústí nad Labem: UJEP, 2013.
• Kuśmierczak, S. Analýza svarového spoje II. Ústí nad Labem: FVTM UJEP, 2013.
• Kuśmierczak, S. Mikroskopická analýza vady laku. Ústí nad Labem: Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem, 2013.
• Kuśmierczak, S. Analýza příčin odlupování povrchové barvy válečků. Ústí nad Labem: Fakulta výrobních technologií a managementu UJEP, 2013.
• Kuśmierczak, S. Metalografická analýza hliníkové součásti v místě výskytu degradace. Ústí nad Labem: Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem, 2013.
• Kuśmierczak, S. Analýza vad v lakované vrstvě. Ústí nad Labem: Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem, 2013.
• Kuśmierczak, S. Provedení EDX analýzy ve zvolených lokalitách. Ústí nad Labem: Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem, 2013.
• Kuśmierczak, S. Analýza heterogenity na povrchu trubky po tepelném zpracování. ISRN / UJEP/ FVTM / TR - 32 / 2010 /VTP - CZ: Sandvik Chomutov, a.s., 2010. 6 s.
• Kuśmierczak, S. Identifikace vady nerezové trubky. ISRN / UJEP/ FVTM / TR - 09 / 2010 / KTMI - CZ: Sandvik Chomutov, a.s., 2010. 5 s.
• Kuśmierczak, S. Stanovení tloušťky Zn vrstev u plechů určených k bodovému svařování. ISRN/UJEP/FVTM/TR - 37/2010/VTP - CZ: Kone Industrial, s r. o., 2010. 15 s.
• Kuśmierczak, S. Posouzení stavu vnitřního povrchu trubky. ISRN / UJEP/ FVTM / TR - 31 / 2010 /VTP - CZ : Sandvik Chomutov, a.s., 2010. 9 s.
• Kuśmierczak, S. Identifikace vady nerezové trubky II. ISRN / UJEP/ FVTM / TR - 23 / 2010 /VTP - CZ: Sandvik Chomutov, a.s., 2010. 6 s.
• Kuśmierczak, S. Analýza kontaminovaného vnitřního povrchu trubek. ISRN / UJEP/ FVTM / TR - 36 / 2010 /VTP - CZ: Sandvik Chomutov, a.s., 2010. 5 s.
• Kuśmierczak, S. Analýza v místech poškození povrchů nerezových trubek. ISRN / UJEP/ FVTM / TR - 35 / 2010 /VTP - CZ: Sandvik Chomutov, a.s., 2010. 7 s.
• Kuśmierczak, S. Identifikace povrchové vrstvy Al profilu. ISRN / UJEP/ FVTM / TR - 08 / 2010 / KTMI - CZ: IDEAL - Trade Service, Brno, 2010. 7 s.
• Kuśmierczak, S. Hodnocení struktury vzorku po úpravě. Č. ISRN / UJEP/ FVTM / TR 31 / 09 / KTMI - CZ. Ústí nad Labem: FUJIKOKI CZECH s.r.o., 2009. 6 s.
• Kuśmierczak, S. Hodnocení struktury vzorku Alcan a určení chemického složení. Č. ISRN / UJEP/ FVTM / TR 35 / 09 / KTMI - CZ. Ústí nad Labem: FUJIKOKI CZECH s.r.o., 2009. 7 s.
• Kuśmierczak, S. Analýza struktury vzorků plastových šroubů. Ústí nad Labem: FUJIKOKI CZECH s.r.o., 2009. 13 s.
• Kuśmierczak, S. Analýza struktury vzorků plastových šroubů. Č. ISRN/UJEP/FVTM/TR 23/09/KTMI-CZ. Ústí nad Labem: FUJIKOKI CZECH s.r.o., 2009. 36 s.
• Kuśmierczak, S. Analýza vzorku VIET a hodnocení mechanických vlastností slitiny. Č. ISRN / UJEP/ FVTM / TR 37 / 09 / KTMI - CZ. Ústí nad Labem: FUJIKOKI CZECH s.r.o., 2009. 9 s.
• Michna, Š., Kuśmierczak, S. Porovnání struktury vzorku Polsko a vzorku ALCAN. Ústí nad Labem: FUJIKOKI CZECH s.r.o., 2009. 12 s.
• Kuśmierczak, S. Eloxovaný hliníkový obrobek s tmavým stínem parabolického tvaru v jednom připojovacím otvoru. Č. ISRN / UJEP/ FVTM / TR 08 / 9 / KTMI - CZ. Ústí nad Labem: Fujikoki Czech, s.r.o, 2008. 8 s.
• Kuśmierczak, S. SST TEST pro bloky. Č. ISRN / UJEP/ FVTM / TR 08 / 14 / KTMI - CZ. Ústí nad Labem: FUJIKOKI CZECH, s.r.o., 2008. 5 s.
• Kuśmierczak, S. Chemická a mechanická analýza Al profilů. Č. 20/2008. Ústí nad Labem: FUJIKOKI CZECH s.r.o., 2008. 8 s.
• Kuśmierczak, S. Analýza příčin výskytu povrchových vad na opracovaném Al profilu. Ústí nad Labem: FUJIKOKI CZECH, s.r.o., 2008. 5 s.
• Kuśmierczak, S. Strukturní analýza Al profilů. Č. ISRN / UJEP/ FVTM / TR 20 / 08 / KTMI - CZ. Ústí nad Labem: FUJIKOKI CZECH, s.r.o., 2008. 8 s.
• Kuśmierczak, S. Chemická analýza a mechanické zkoušky Al profilů. Č. 19/2008. Ústí nad Labem: FUJIKOKI CZECH s.r.o., 2008. 4 s.
• Kuśmierczak, S. Hliníkový obrobený eloxovaný blok s homogenním povrchovým matným závojem. Č. ISRN / UJEP/ FVTM / TR 08 / 10 / KTMI - CZ. Ústí nad Labem: Fujikoki Czech, s.r.o., 2008. 8 s.
• Kuśmierczak, S. Setkání firem spolupracujících s FVTM. Ústí nad Labem: FVTM UJEP, 2008. 2 s.
• Pešlová, F., Krmela, J., Kuśmierczak, S. Analýza šroubů do plastů (Expertizní analýza). KOITO Žatec: Asociace strojních inženýrů klub MI Pardubice, 2006.

 
webmail intranet
e-přihláška Studijní brožura
Rozvrhové změny

  

facebook wikipedie RSS