Publikační činnost

Disertace

--

Monografie zahraniční

--

Monografie domácí

--

Odborné časopisy zahraniční

--

Odborné časopisy domácí

MICHNOVÁ, L., LUKÁČ, I. Application Fractography and EDS Analyses for Quality Control of the Castings Made of AlSi7Mg0,3 Aluminium Alloy. Manufacturing Technology: Journal for Science, Research and Production, 2017, Vol. 17, No 6., s. 916-918. ISSN 1213-2489
LUKÁČ, I., HAJDUCH, P., HAJDUCHOVÁ, J., MICHNOVÁ, L. Fraktografická analýza trhlín podeutektických Al-Si zliatin. Strojírenská technologie: časopis pro vědu, výzkum a výrobu. 2016. roč. XXI, č. 2, s. 81 – 87. ISSN 1211-4162
MICHNOVÁ, L., MÁDL, J., CAIS, J., MICHNA, Š. Vliv vytvrzování na strukturní složky slitiny AlSi9MgNiCuMn0,6. Strojírenská technologie: časopis pro vědu, výzkum a výrobu. 2016, roč. XXI, č. 1, s. 33 - 38. ISSN 1211-4162
MICHNA,Š., CAIS, J., MICHNOVÁ, L. Research and Analysis of Sediments from the Casting Furnaces and the Mechanism of its Origin. Manufacturing Technology: Journal for Science, Research and Production. 2015, Vol. 15, No 6, ISSN 1213-2489
GRZINČIČ, M., MICHNOVÁ, L., LUKÁČ, I. Analýza metod identifikujících kvalitu odlitků z Al slitin. Strojírenská technologie: časopis pro vědu, výzkum a výrobu. 2015, roč. XX, č. 2, s. 72 - 77. ISSN 1211-4162
MICHNA,Š., CAIS, J., MICHNOVÁ, L. Research of the Cause Cracking Hot-Rolled Block Made of AlMg5 Alloys. Manufacturing Technology: Journal for Science, Research and Production. 2015, Vol. 15, No 4, ISSN 1213-2489

Sborníky zahraniční

BENEŠ, L., MICHNOVÁ, L., MACHEK, V.Optimizing the mechanical properties of Al-Si alloys during the precipitation hardening process. Proceedings of the 33th International Colloquium "Advanced Manufacturing and Repair Technologies in Vehicle Industry". May 25 - 27, 2016 Western Tatras - Zuberec, Slovakia, pp. 13 - 16. ISBN 978-80-554-1214-6

Sborníky domácí

MICHNOVÁ, L., CAIS, J.Vliv vytvrzování na strukturu a mechanické vlastnosti slitiny AlSi9MgNiCuMn0,6. Sborník příspěvků 9. mezinárodní konference Aluminium a neželezné kovy. 2015, vydáno na CD, ISBN 978-80-7414-379-3

Skripta

Michna, Š., Michnová, L. Základy zpracování slitin hliníku. Praha: PrintPoint s. r. o., 2017,ISBN 978-80-7561-090-4

Výzkumné zprávy

Metalografická analýza litin. (6x), DANCZEK Slévárna, Teplice (ZZ č. 1, 8, 20, 29, 52, 56)
Analýza povrchových vad na odlitcích. BENEŠ a LÁT a.s. Poříčany (ZZ č. 13-2)
Vyhodnocování vměstků v tavenině. ALINVEST, Břidličná (ZZ č. 4)
Barevné leptání slitin na bázi hliníku. ALINVEST, Břidličná (školení)

Ostatní publikace

Knihy:
Michna, Š., Michnová, L. Neželezné kovy. Praha: PrintPoint s. r. o., 2014, ISBN 978-80-260-7132-7

 
webmail intranet
e-přihláška Studijní brožura
Rozvrhové změny

  

facebook wikipedie RSS