Státní závěrečné zkoušky a obhajoby kvalifikačních prací

AR 2019/2020

Komise SZZ
USE - B3907, N3907
USE - B2303


Závěrečná práce a SZZ 29. 6. 2020 až 3. 7. 2020
Do 19. 6. 2020 - na sekretariát ústavu odevzdat tištěnou verzi (2x výtisk v černých deskách se zlatým písmem, po obhajobě se jeden výtisk vrací studentovi, druhý se odesílá do knihovny UJEP) a licenční smlouvu (3x, jedna se vrací studentovi, jedna se vloží do práce odevzdané do knihovny).

Odložení zveřejnění závěrečné práce až na 3 roky.
Student s vedoucím práce vyplní žádost o odložení zveřejnění závěrečné práce (odůvodnění odložení zveřejnění). Odevzdá se vedoucímu ústavu a následně děkanovi k rozhodnutí.
Student odevzdá třetí výtisk v kroužkové vazbě, jinak nedostane zpět výtisk v deskách. Práce se odesílá na MŠMT.

Přihláška k SZZ
Do 8. 6. 2020 odevzdejte index a přihlášku k SZZ na studijní oddělení (osobně nebo do pošty).
Po přihlášení k SZZ najdete termín konání a složení komise v IS/STAG. Podrobné informace Vám sdělí sekretářka ústavu.
Kontrolu plagiátorství a posudky najdete v IS/STAG nebo obdržíte nejpozději týden před SZZ emailem od sekretářky ústavu.
Zde naleznete všechny informace týkající se státních závěrečných zkoušek, okruhy státních závěrečných zkoušek, přihlášku, pořadí atd..
Soubory ke stažení
pdf Okruhy SZZ N3907 NMgr - Energetika - teplárenství 2019-2020
pdf Vložení závěrečné práce do IS/STAG
pdf Okruhy SZZ B2303 Bc - Řízení výroby 2019-2020
pdf Okruhy SZZ N2303 NMgr - Příprava a řízení výroby 2019-2020
pdf Okruhy SZZ B3907 Bc - Energetika - teplárenství 2019-2020
pdf Okruhy SZZ B2341 Bc - Materiály a technologie v dopravě 2019-2020
pdf Okruhy SZZ N2341 NMgr - Materiály a technologie v dopravě 2019-2020
pdf Směrnice děkana 1/2019 - Vedení kvalifikačních prací
pdf Okruhy SZZ B3911 Bc - Materiály 2017-2018
dokument Desky - diplomová práce
dokument Hřbet - bakalářská/diplomová práce
pdf Licenční smlouva
dokument Desky - bakalářská práce
pdf Nahlížení do závěrečných prací před obhajobou
pdf Pokyny pro vypracování bakalářských a diplomových prací
pdf Směrnice děkana č 7- 2012-státní závěrečné zkouškyInformaení e-mailInformační e-mailVytisknoutVytisknout
 
webmail intranet
e-přihláška Studijní brožura
Rozvrhové změny

  

facebook wikipedie RSS