Věda a výzkum

Oddělení vědy, výzkumu a další tvůrčí činnosti spravuje a dohlíží nad vědeckou a tvůrčí činností akademických pracovníků fakulty.


V jeho referátu jsou následující oblasti:
- projekty vědy a výzkumu,
- výstupy z projektů (dle hodnocení metodiky VaV),
- studentská grantová soutěž,
- publikační činnost pracovníků fakulty,
- ediční činnost fakulty,
- doktorské studium,
- habilitační a jmenovací řízení,
- administrativa pro udělení čestných titulů Dr. h. c. a Prof. h. c.

Aktuality oddělení vědy, výzkumu a další činnosti:

Vykazování výsledků vědecké, výzkumné a tvůrčí činnosti za rok 2014 do systému OBD je nutno vložit do 30. 1. 2015.

Úřad průmyslového vlastnictví udělil dne 22. 10. 2014 patent na vynález „Způsob broušení obrobků z hliníkových slitin pro dosažení vysoké jakosti povrchu“. Původcem patentu je doc. Ing. Martin Novák, Ph.D. z katedry technologií a materiálového inženýrství.

Cenou děkana za vědu a výzkum byl za rok 2014 oceněn doc. Ing. Jaroslav Šípal, Ph.D. z katedry energetiky a elektrotechniky. Pan docent Jaroslav Šípal byl oceněn za mimořádné publikační aktivity.

Úřad průmyslového vlastnictví udělil dne 2. 7. 2014 Fakultě výrobních technologií a managementu patent č. 304633 na vynález „Zařízení pro únavové zkoušky ohybem“. Konstrukce zařízení je dílem Ing. Tomáše Vysloužila, Ph.D. a prof. Ing. Milana Apetaura, DrSc.
Informaení e-mailInformační e-mailVytisknoutVytisknout
 
webmail intranet
e-přihláška Studijní brožura
Rozvrhové změny

  

facebook wikipedie RSS