Ústav technologií a materiálů

Ústav technologií a materiálů vznikl dne 1. 1. 2018 z Katedry technologií a materiálového inženýrství a je součástí Fakulty strojního inženýrství.
Na Ústavu technologií a materiálů jsou garantovány tři studijní obory (Řízení výroby, Materiály a technologie v dopravě, Materiálové vědy) v bakalářské formě studia a tři studijní obory v magisterské formě studia (Příprava a řízení výroby, Materiály a technologie v dopravě, Materiálové vědy a forenzní analýza materiálů) a to v prezenční a kombinované formě. Praktická výuka studentů probíhá ve 14 laboratořích.
Ústav zabezpečuje také doktorské studium v programu „Strojírenská technologie“.

Výuka na ÚTM zahrnuje předměty z tematických okruhů:
• technické materiály se zaměřením na kovové a nekovové materiály, plasty, sklo, atd.,
třískové a beztřískové technologie (obrábění, tváření, svařování, slévárenství, zpracování skla a plastů, atd.),
• výrobní procesy a jejich projektování,
• výpočetní technika se zaměřením na oblast CAM, atp.

Ve výzkumné činnosti se ústav zabývá:
• vývojem a výzkumem nových typů materiálů,
• zkoumáním, vyhodnocováním a optimalizací zpracování Al slitin,
• řešením technologických problémů a optimalizací technologií v oblasti železných a neželezných kovů pro firmy,
• výzkumem procesu broušení a nástrojů pro broušení,
• hodnocením reziduálních napětí v povrchových vrstvách po obrábění,
• opotřebením materiálů,
• korozní chováním materiálů,
• analýzu lomových ploch, atp.

Ústav má v současnosti 18 AP (4 profesoři, 4 docenti, 10 odborných asistentů), dále na ústavu působí 1 externí spolupracovník, 2 TH pracovníci a 8 interních doktorandů.
Činnost členů ÚTM je rozšířená i mimo FSI a UJEP, a to v rámci přednáškové činnosti na jiných univerzitách, konferencích, účasti ve zkušebních komisích na jiných VŠ a redakčních radách anebo v rámci organizace tří mezinárodních konferencí (ICTKI, Aluminium a neželezné kovy, Mikroskopie a NDT).
Pracoviště ÚTM v oblasti aplikovaného výzkumu a při řešení technických problémů spolupracuje s významnými podniky nejen v regionu.
Do řešení projektů jsou zapojováni, pod vedením pedagogů, i studenti, kteří mohou získané znalosti uplatnit při řešení bakalářských a diplomových prací. Spolupráce studenti - ÚTM - podniky otevírá absolventům široké možnosti uplatnění na trhu práce nejen v ústeckém regionu.
Informaení e-mailInformační e-mailVytisknoutVytisknout
 
webmail intranet
e-přihláška Studijní brožura
Rozvrhové změny

  

facebook wikipedie RSS