Průmyslová rada

1. Průmyslová rada FSI je poradním orgánem děkana v oblasti spolupráce s průmyslem.
2. Členové jsou jmenováni děkanem na základě vyjádření Akademického senátu FSI, předseda je volen z řad externích členů rady, místopředsedou je děkan FSI.
3. Závazným předpisem pro činnost rady je Jednací řád Průmyslové rady FSI

Složení průmyslové rady


Interní členové

prof. Ing. Štefan Michna, PhD.

FSI UJEP

prof. Dr. Ing. Libor Beneš, IWE.

FSI UJEP

doc. Ing. Jan Novotný, Ph.D.

FSI UJEP

Ing. Michal Lattner

FSI UJEP

Externí členové

Ing. Alena Němečková

Olympus Czech Group

Ing. Alexandra Zdeňková

Dům dětí a mládeže Paraplíčko

Ing. Petr Zahálka

Mitutoyo Česko, s.r.o.

Ing. Rudolf Jung

Okresní hospodářská komora Most

Ing. Martin Mata, MBA

Inovační centrum Ústeckého kraje, z.s. (ICUK)

Mgr. Roman Kovář

Krajský úřad Ústeckého kraje - ved. od. školství, mláděže a tělovýchovy

Ing. Bronislav Převrátil, Ph.D.

Chart Ferox, a.s.

doc. Ing. Jiří Machuta, Ph.D.

ŠKODA AUTO a.s.V případě zájmu o členství v Průmyslové radě FSI UJEP kontaktujte prosím děkana fakulty.


Dokumenty


pdf SD č. 4/2013 - Jednací řád Průmyslové rady FVTM


Zápisy z porad


pdf Zápis z PR FSI 7.12.2017
pdf Zápis z PR FVTM ze dne 12.5.2016
pdf Zápis z PR FVTM ze dne 10. 6. 2015
pdf Zápis z PR FVTM ze dne 11. 3. 2015
pdf Zápis z PR FVTM ze dne 11. 6. 2014
pdf Zápis z PR FVTM ze dne 12. 6. 2014
pdf Zápis z Průmyslové rady ze dne 20. 2. 2014

Informaení e-mailInformační e-mailVytisknoutVytisknout
 
webmail intranet
e-přihláška Studijní brožura
Rozvrhové změny

  

facebook wikipedie RSS