Celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání (dále CŽV) je vytvářeno pro pracovníky ve výrobních útvarech. Kurzy jsou určeny však nejen této skupině, ale účastnit se může nejširší odborná veřejnost. Jejich účelem je aktualizace a rozšiřování dosud získaných poznatků v daných oblastech.

Kurzy vycházejí ze zaměření fakulty a jejich garanty jsou jeho jednotliví pracovníci. Garanti, kteří odpovídají za hladký běh kurzů, v nich sami přednáší, nebo koordinují činnost ostatních přednášejících. To jsou kvalifikovaní odborníci na danou problematiku a jsou vybíráni nejen z řad pracovníků fakulty, ale zváni i z ostatních renomovaných pracovišť spolupracujících vysokých škol v ČR, nebo v zahraničí.

Kurzy CŽV mají za dobu existence řádově desítky absolventů vesměs přímo z výroby.

V oblasti nabídky kurzů je primární snahou fakulty reflektovat požadavky průmyslu. To se projevuje především každoročním navyšováním počtu nabízených kurzů. Na začátku kalendářního roku je navrhován celoroční plán kurzů CŽV. Tento plán je každoročně aktualizován podle požadavků z průmyslu.

Pokud má podnik více než pět zájemců o kurz, kurz může probíhat přímo v areálu podniku. Cena za kurz je potom stanovena dohodou jako smluvní. Termíny konání kurzů jsou stanoveny po dohodě se zájemci.

Kurzy od dubna 2010 administrativně zajišťuje Vědeckotechnický park Ústí nad Labem. Ten převzal administrativu spojenou s kurzy CŽV včetně objednávek a vyřizování požadavků průmyslu. Zájemci o kurzy se tak mohou obracet na ředitele VTP ÚL. V případě zájmu o uspořádání jiného, monotématicky zaměřeného kurzu, než je uvedeno může být dohodnuto uspořádání kurzu i mimo stanovený přehled.

Některé kurzy jsou připravovány ve spolupráci s Českou společností strojírenské technologie (ČSST). Mohou to být jednorázové 2- až 4-hodinové přednášky na určité aktuální téma. Na závěr každé takové přednášky je plánována diskuze k tématu.

Soubory ke stažení


V sekci nejsou momentálně žádné dokumenty ke stažení

Informaení e-mailInformační e-mailVytisknoutVytisknout
 
webmail intranet
e-přihláška Studijní brožura
Rozvrhové změny

  

facebook wikipedie RSS