Studium

AktuálněElektronický zápis předmětů v IS/STAG provádějte pomocí předzápisových kroužků

Pro postup do 2. a vyšších ročníků studia je student povinen provést elektronický zápis na zimní semestr akademického roku 2017/2018. Se studentem, který neprovede elektronický zápis předmětů, zahájí děkan řízení o ukončení studia podle § 56 odst. 1 písm. b) zákona 111/1998 sb. a čl. 12 odst. 3 písm. b) Studijního a zkušebního řádu UJEP. Na rozhodnutí v této věci se vztahuje § 68 zákona 111/1998 sb. Dané předměty si student zapíše i do Výkazu o studiu a dostaví se v úředních hodinách na studijní oddělení FSI k jejich potvrzení.


25.4.2017

Studijní brožura 2017/2018 - Informace o studiu


Studijní brožura 2016/2017 - Informace o studiu


Studijní brožura 2015/2016 - Informace o studiu


Studijní brožura 2014/2015 - Informace o studiu


Studijní brožura 2013/2014 - Informace o studiuOznámení pro studenty FSI UJEP

Elektronický předzápis do zimního semestru 2017/2018.
02. 8. 2017 - 5. 10. 2017 – elektronický předzápis studentů 1. ročníku bakalářského a navazujícího magisterského studia
04. 9. 2017 - 17. 9. 2017 – elektronický předzápis studentů 2. a vyššího ročníku bakalářského a magisterského studia

Informaení e-mailInformační e-mailVytisknoutVytisknout
 
webmail intranet
e-přihláška Přihláška
Rozvrhové změny

  

facebook wikipedie RSS