Zahraniční rozvojová spolupráce

Fakulta výrobních technologií a managementu byla do roku 2008 po odbu 6-ti let zapojena do programů zahraniční rozvojové spolupráce pod hlavičkou MŠMT ČR. Za dobu své existence nebo jejího předchůdce (Ústavu techniky a řízení výroby) realizovala rozvojovou pomoc v jihoamerické Bolivii an Univedisad de El Alto a také v africké Namibii na Polytechnic of Namibia. Oba projekty byly gestorem velmi kladně hodnoceny za přínos v dané oblasti i způsob realizace.ZRS "Rozvoj technicko-ekonomických studijních programů na Polytechnic of Namibia"Místo realizace: Namibie, Polytechnic of Namibia, Windhoek
Období realizace: 01/2004 - 09/2008
Celkový rozpočet: 8.073 tis. Kč
Anotace projektu: Projekt se zabývá rozvojem technicko- ekonomického vzdělávání na Polytechnic of Namibia, zajištěním materiálního rozvoje výuky, přípravou učitelů, zvýšením kvality výuky a znalostí nových technologií přednáškami českých pedagogů, dále společným rozvojem dalších oblastí spolupráce jako je zahájení společného výzkumu, řešení problematiky zpracování surovin, pobyty namibijských pedagogů v ČR a studium namibijských studentů v ČR. Cílem projektu je zvyšování odborné gramotnosti v dané oblasti, podpora růstu malých a středních podniků při snižování nezaměstnanosti a tím i chudoby.

Fotogalerie ZRS Namíbie


ZRS "Rozvoj bakalářského technicko-ekonomického studijního programu na Universidad Pública El Alto v Bolívii"


Místo realizace: Bolívie, Universidad Pública El Alto
Období realizace: 01/2003 - 09/2006
Celkový rozpočet: 6.297 tis. Kč
Anotace projektu: Záměrem projektu „Rozvoj bakalářského technicko-ekonomického studijního programu na Universidad Pública El Alto v Bolívii“ je vytvoření podmínek a trvalá realizace bakalářského technicko ekonomického studijního programu na Universidad Pública El Alto v Bolívii. Účelem je podpora udržitelného rozvoje oblasti. Oblast realizace pomoci je lokalitou s vysokou nezaměstnaností, vzdělanost a udržitelný rozvoj této lokality je tedy prioritou. Přestože mnohdy je region a Universidad Pública de El Alto místem nestability, pomoc v této oblasti je chápána jako účinná a nezastupitelná. Hlavními oblastmi aktivit pro řešení projektu bylo materiální vybavení, zajištění prostor a podmínek pro udržitelný rozvoj studia, dále pak oblasti aktivit vedoucích k personálnímu zajištění studia.

Fotogalerie ZRS Bolívie

Informaení e-mailInformační e-mailVytisknoutVytisknout
 
webmail intranet
e-přihláška Studijní brožura
Rozvrhové změny

  

facebook wikipedie RSS