Akademický senát

Akademický senát FSI


Fakulta má vlastní Akademický senát (tzv. malý senát), který je nejvyšším orgánem fakulty. Je tvořen devíti členy, z čehož 6 jsou zástupci z řad akademických pracovníků (KAP) a 3 jsou zástupci studentů (KS). Funkční období aktuálního akademického senátu FSI je do 31.3.2019.
Podrobné informace, zápisy z jednání a potřebné dokumenty naleznete na senátních stránkách.

Akademickém senátu UJEPFakulta má rovněž pět zástupců v Akademickém senátu univerzitním (tzv. velkém senátu). Tři členové jsou z řad akademických pracovníků, zbylí dva pak studenti fakulty. Celkový počet členů AS UJEP je 40 ztoho 24 v akademické komoře a 16 ve studentské komoře. Funkční období aktuálního akademického senátu UJEP je od 1.1.2017 do 31.12.2019.
Zástupci fakulty:
Akademická komora AS:

Ing. Jaromír Cais, Ph.D.

doc. Ing. Sylvia KUŚMIERCZAK, PhD.

Ing. Blanka Skočilasová, Ph.D.

Studentská komora AS:

Ing. Pavel Kraus

Sofie ŽárskáAkademický senát UJEP na univerzitních stránkách.


Informaení e-mailInformační e-mailVytisknoutVytisknout
 
webmail intranet
e-přihláška Studijní brožura
Rozvrhové změny

  

facebook wikipedie RSS