Studijní oddělení

Budova H, přízemí, místnost 130.


AR 2019/2020
Závěrečná práce a SZZ 29. 6. 2020 až 3. 7. 2020
Do 19. 6. 2020 - na sekretariát ústavu odevzdat tištěnou verzi (2x výtisk v černých deskách se zlatým písmem, po obhajobě se jeden výtisk vrací studentovi, druhý se odesílá do knihovny UJEP) a licenční smlouvu (3x, jedna se vrací studentovi, jedna se vloží do práce odevzdané do knihovny).

Odložení zveřejnění závěrečné práce až na 3 roky.
Student s vedoucím práce vyplní žádost o odložení zveřejnění závěrečné práce (odůvodnění odložení zveřejnění). Odevzdá se vedoucímu ústavu a následně děkanovi k rozhodnutí.
Student odevzdá třetí výtisk v kroužkové vazbě, jinak nedostane zpět výtisk v deskách. Práce se odesílá na MŠMT.

Přihláška k SZZ
Do 8. 6. 2020 odevzdejte index a přihlášku k SZZ na studijní oddělení (osobně nebo do pošty).
Po přihlášení k SZZ najdete termín konání a složení komise v IS/STAG. Podrobné informace Vám sdělí sekretářka ústavu.
Kontrolu plagiátorství a posudky najdete v IS/STAG nebo obdržíte nejpozději týden před SZZ emailem od sekretářky ústavu.

Od 11. 5. 2020 pokračuje prezenčně výuka některých předmětů. Změny najdete v rozvrhu.
PD č. 9/2020 Změny v harmonogramu a náhradní výuka akademického roku 2019/2020 na FSIProhlášení o bezinfekčnosti se podává od 11. 5. 2020 pouze při prvním vstupu na fakultu


V souvislosti s aktuální situací vývoje viru COVID-19 jsou ZRUŠENY ÚŘEDNÍ HODINY studijního oddělení FSI UJEP do odvolání.
Pro dotazy použijte telefonickou nebo emailovou komunikaci.
Vaše písemné žádosti, úředně ověřené kopie maturitních vysvědčení atd. vhazujte do schránky budovy Pasteurova 3334/7. Do budovy nevstupujte.
PD č. 6/2020 Změny ve výuce a v harmonogramu na AR 2019/2020
Referenti: Soňa Olivová , Bc. Lucie Skrčená

E-mail: sona.olivova@ujep.cz, lucie.skrcena@ujep.cz

Telefon: +420 475285514

Soubory ke stažení


pdf RD č. 10/2020 Zapisování zápočtů a zkoušek
doc Čestné prohlášení o bezinfekčnosti - 11. 5. 2020
pdf PD č. 9/2020 Změny v harmonogramu a náhradní výuka akademického roku 2019/2020 na FSI
pdf PD č. 8/2020 Individuální aktivity v rámci studia od 27. 4. 2020
doc Prohlášení o bezinfekčnosti
pdf PD č. 7/2020 Individuální aktivity v rámci studia od 22. 4. 2020
pdf PD č. 6/2020 Změny ve výuce a v harmonogramu na AR 2019/2020
doc žádost o stipendium - doporučení uchazeče 2019/2020
pdf Informace k elektronickému předzápisu 2019/2020
pdf Harmonogram zápisu do studia z 3. kola přijímacího řízení
pdf Kriteria udělování stipendií na FSI za letní semestr akademického roku 2017/2018
pdf Harmonogram zápisů do studia - 1. ročník
pdf Předběžný rozvrh prvních ročníků na ZS 2018/2019 dle předzápisových kroužků
pdf Informace k elektronickému předzápisu v IS STAG na FSI UJEP
pdf Bezpečnost a ochrana zdraví při práci - studenti
doc Žádost o udělení stipendia za úspěšné absolvování bakalářského/magisterského studia
xls Žádost o stipendium FSI UJEP
pdf Kriteria udělování stipendií na FSI za akademický rok 2017/2018
pdf Kroužkový elektronický předzápis ve STAGu
pdf Přihláška ke státní závěrečné, rigorózní nebo doktorské zkoužce
pdf SD č. 3/2016 - uznávání předmětů předchozího studia
doc Žádost - formulář
xls Žádost o stipendium
doc Identifikační list studenta
pdf Potvrzení o studiuInformaení e-mailInformační e-mailVytisknoutVytisknout
 
webmail intranet
e-přihláška Studijní brožura
Rozvrhové změny

  

facebook wikipedie RSS