Informace pro uchazeče


Termín odevzdání přihlášek do bakalářských studijních programů v druhém kole přijímacího řízení na FSI se prodlužuje do 21. 9. 2020.
Termín pro zpracování přihlášek a posuzování splnění podmínek k přijetí se prodlužuje do 8. 10. 2020.


Studijní programy a obory pro přijímací řízení na akademický rok 2020/2021


Bakalářský studijní program Řízení výroby

Bakalářský studijní program Materiály a technologie v dopravě

Bakalářský studijní program Energetika

Bakalářský studijní program Konstrukce strojů a zařízení

Bakalářský studijní program Materiálové vědy, obor Materiály


Navazující magisterský studijní program Produktové inženýrství

Navazující magisterský studijní program Materiály a technologie v dopravě

Navazující magisterský studijní program Energetika

Navazující magisterský studijní program Materiálové vědy, obor Materiálové vědy a analýza materiálů


Doktorský studijní program Strojírenská technologie
PODMÍNKY PŘIJETÍ K DOKTORSKÉMU STUDIU NA FAKULTĚ STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM PRO AKADEMICKÝ ROK 2020/2021Přijímací řízení na akademický rok 2020/2021 - II. kolo


PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU PRO II. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA FAKULTĚ STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM PRO AKADEMICKÝ ROK 2020/2021Přijímací řízení na akademický rok 2020/2021 - I. koloTermín odevzdání přihlášek ke studiu v bakalářském a navazujícím magisterském studiu byl prodloužen do 15. 5. 2020.
RD č. 6/2020 Prodloužení termínu odevzdání přihlášky ke studiu v prvním kole přijímacího řízení akademického roku 2020/2021


Přijímací řízení na akademický rok 2020/2021 do studijního programu Energetika - od 27. 2. 2020


PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU DO STUDIJNÍHO PROGRAMU ENERGETIKA NA FAKULTĚ STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM PRO AKADEMICKÝ ROK 2020/2021PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU NA FAKULTĚ STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM PRO AKADEMICKÝ ROK 2020/2021Desatero proč studovat na FSI


  • Stálá poptávka podniků po absolventech, která bude přetrvávat i do budoucna po absolvování technických oborech.
  • Plné uplatnění ve vystudovaném oboru.
  • Fakulta disponuje novým kvalitním a moderním přístrojovým vybavením.
  • Absolventi fakulty jsou velice dobře finančně ohodnoceni v průmyslových podnicích.
  • Nemáme nezaměstnané absolventy.
  • Můžete pracovat a zároveň studovat v rámci kombinovaného studia.
  • Praxe je umožněna všem studentům během studia na FSI.
  • V rámci studia na fakultě je možno studovat dva zahraniční jazyky.
  • Při studiu je možno vycestovat do zahraničí (studium, praxe) v rámci programu Erasmus+.
  • Podání diplomových a bakalářských prací si můžou studenti převést ze svého mateřského podniku.

Studijní programy


Fakulta strojního inženýrství v současné době realizuje vzdělávací činnost v akreditovaných studijních programech a studijních oborech odpovídajících strukturovaným studiím od bakalářského stupně přes navazující magisterský až po doktorský stupeň. Fakulta těmito programy a obory reaguje na požadavky regionu ve smyslu jeho průmyslového zaměření. Právě vzhledem k charakteru regionu je požadavek na technicky, případně technicko-ekonomicky vzdělané pracovníky, plně respektován ve vztahu ke struktuře studijních programů a oborů, které fakulta zabezpečuje a dále rozšiřuje.
Celá koncepce fakulty ve vztahu ke struktuře studijních programů a studijních oborů je zaměřena na výrobní podnik s cílem zajistit kvalitní vysokoškolsky vzdělané lidské zdroje pro všechny oblasti podnikové sféry na různých stupních řízení.

Místo výuky všech oborů je v Ústí nad Labem.


Studijní program - Strojírenská technologie

Studijní program - Strojírenství

Studijní program - Energetika

Studijní program - Materiálové vědy

Studijní program - Konstrukce strojů a zařízení

Mám zájem studovat na fakultě.


V případě, že máte zájem o studium v některém z nabízených studijních programů Fakulty strojního inženýrství Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, prostudujte si obecné informace a podmínky přijímacího řízení a seznamte se s termíny přijímacího řízení pro daný akademický rok (viz níže přiložené soubory ke stažení).
Přihláška

Poplatky


Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením.

Poplatek za delší studium, než je standardní doba studia zvětšená o jeden rok v bakalářském nebo magisterském studijním programu dle § 58 odst. 3 zákona o vysokých školách.

Ke stažení


pdf Podmínky přijímacího řízení do doktorského studia 2020 - 2021
pdf Podmínky II. kola přijímacího řízení 2020 - 2021
pdf RD č. 6/2020 Prodloužení termínu podávání přihlášek do prvního kola přijímacího řízení 202
pdf Podmínky přijímacího řízení pro studijní program Energetika 2020 - 2021
pdf Podmínky I. kola přijímacího řízení 2020 - 2021
pdf Dodatečný termín přijímacího řízení do doktorského studia FSI UJEP
pdf Podmínky III. kola přijímacího řízení 2019 - 2020
pdf Podmínky II. kola přijímacího řízení 2019 - 2020
pdf Prodloužení termínu podávání přihlášek do prvního kola přijímacího řízení 2019/2020
pdf Podmínky I. kola přijímacího řízení 2019/2020 bc. stud. pr. Konstrukce strojů a zařízení
pdf Podmínky přijímacího řízení pro Ph.D. studium 2019 - 2020
pdf Podmínky I. kola přijímacího řízení 2019 - 2020
pdf Komise pro přijímací řízení doktorského studia 21. 9. 2018
pdf Podmínky III. kola přijímacího řízení 2018 - 2019
pdf Podmínky II. kola přijímacího řízení 2018 - 2019
pdf Podmínky přijímacího řízení pro Ph.D. studium 2018 - 2019
pdf Podmínky I. kola přijímacího řízení 2018 - 2019
pdf Podmínky III. kola přijímacího řízení 2017 - 2018
pdf Podmínky II. kola přijímacího řízení 2017 - 2018
pdf Podmínky přijímacího řízení pro Ph.D. studium 2017 - 2018
pdf Podmínky I. kola přijímacího řízení 2017 - 2018
pdf Podmínky II. kola přijímacího řízení 2016 - 2017
pdf Podmínky přijetí k doktorskému studiu na FSI
pdf Informace k přijímacímu řízení 2016 - 2017
pdf Podmínky přijímacího řízení 2016 - 2017
pdf Podmínky přijímacího řízení 2015-2016 - Bc a NMgr II. kolo
pdf Podmínky přijímacího řízení Ph.D. 2015/2016
pdf Obecné informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2015 - 2016
pdf Termíny přijímacího řízení pro akademický rok 2015 -2016
pdf Podmínky přijímacího řízení 2015-2016 - Bc a NMgr


Informaení e-mailInformační e-mailVytisknoutVytisknout
 
webmail intranet
e-přihláška Studijní brožura
Rozvrhové změny

  

facebook wikipedie RSS