ERASMUS+ PROGRAM


FSI VYHLAŠUJE II. KOLO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA STUDIJNÍ POBYTY A PRAKTICKÉ STÁŽE V ZAHRANIČÍ V LS AKADEMICKÉHO ROKU 2017/2018 S FINANČNÍ PODPOROU PROGRAMU ERASMUS+


Podmínky pro přihlášení studenta do výběrového řízení:
• student musí být v době výjezdu na studijní pobyt zapsán min. do 2. ročníku studia, na praktickou stáž může vyjíždět
již od prvního ročníku vysokoškolského studia
• student má znalost příslušného jazyka země výjezdu nebo výuky
• obor studia v zahraničí musí odpovídat oboru studovanému na FSI
• v případě zájemce, který je již na výjezdu v době konání výběrového řízení, se jeho osobní účast nevyžaduje, zájemce dodá odůvodnění, proč se výběrového řízení nezúčastní a dodá všechny potřebné dokumenty do dne výběrového řízení, a to fakultnímu koordinátorovi FSI prostřednictvím elektronické pošty (martin.svoboda@ujep.cz)
• student nesmí mít žádný kázeňský přestupek v rámci UJEP


Student má nyní možnost vyjet na 12 měsíců v každém typu studia.


Studijní pobyt a praktickou stáž lze volně kombinovat při dodržení minimální délky pobytu.


Kriteria pro výběr studenta jsou:
1) řádně vyplněná přihláška,
2) celkový studijní průměr studenta(-ky).


Termín výběrového řízení: 30. 11. 2017, od 10.00 do 11.00 hodin, kancelář č. 205 – budova Na Okraji 1001, Ústí nad Labem. V případě nevyhovujícího termínu kontaktujte koordinátora Erasmu+ o domluvě náhradního termínu.


Podrobnější informace získáte u fakultního koordinátora programu Erasmus+ Ing. Martina Svobody, Ph.D., budova Na Okraji 1001, Ústí nad Labem, kancelář č. 205 – po předchozí domluvě

Přihláška k výběrovému řízení: ke stažení zde


Podrobná mapa míst, kam je možno v rámci ERASMUS+ vycestovat

Zprávy z mobilit studentů Erasmus

Koordinátor Erasmus+ Programu:


Ing. Martin Svoboda, Ph.D.

e-mail adresa: martin.svoboda@ujep.cz
telefonní číslo: 47528 5544
FSI, budova NO - kancelář č. 205, Na Okraji 1001, 40001 Ústí nad LabemDokumenty ke stažení:


Souhlas děkana s mobilitou (pro studenty):

ke stažení zde


Informaení e-mailInformační e-mailVytisknoutVytisknout
 
webmail intranet
e-přihláška Přihláška
Rozvrhové změny

  

facebook wikipedie RSS