ERASMUS+ PROGRAMFSI VYHLAŠUJE II. KOLO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA STUDIJNÍ POBYTY A PRAKTICKÉ STÁŽE V ZAHRANIČÍ V ZS AKADEMICKÉHO ROKU 2020/2021


Podmínky pro přihlášení studenta do výběrového řízení:

  • student musí být v době výjezdu na studijní pobyt zapsán min. do 2. ročníku studia, na praktickou stáž může vyjíždět již od prvního ročníku vysokoškolského studia

  • student má znalost příslušného jazyka země výjezdu nebo výuky

  • obor studia v zahraničí musí odpovídat oboru studovanému na FSI

  • v případě zájemce, který je již na výjezdu v době konání výběrového řízení, se jeho osobní účast nevyžaduje, zájemce dodá odůvodnění, proč se výběrového řízení nezúčastní a dodá všechny potřebné dokumenty do dne výběrového řízení, a to fakultnímu koordinátorovi FSI prostřednictvím elektronické pošty (lucie.melnicakova@ujep.cz),

  • student nesmí mít žádný kázeňský přestupek v rámci UJEP


Student má nyní možnost vyjet na 12 měsíců v každém typu studia.


Studijní pobyt a praktickou stáž lze volně kombinovat při dodržení minimální délky pobytu.


Kriteria pro stanovení pořadí studentů jsou:
1) řádně vyplněná přihláška,
2) celkový studijní průměr studenta(-ky).
3) znalost jazyka země výjezdu
4) členství v ESN Ústí


Konečný termín výběrového řízení je 20. 3. 2020, do 11.00 hodin.


Podrobnější informace získáte u fakultního koordinátora programu Erasmus+:
Ing. Lucie Melničáková, budova FSI – H, Pasteurova 7, kancelář č. 325 - po předchozí domluvě


Nově se studenti přihlašují pomocí on-line aplikace.

On-line přihlášku naleznete na: https://erasmus.ujep.cz/


Podrobná mapa míst, kam je možno v rámci ERASMUS+ vycestovat

Zprávy z mobilit studentů Erasmus

Koordinátor Erasmus+ Programu:


Ing. Lucie Melničáková

e-mail adresa: lucie.melnicakova@ujep.cz
telefonní číslo: 47528 5555
FSI, budova H - kancelář č. 325, Pasteurova 7, 40096 Ústí nad Labem
Informaení e-mailInformační e-mailVytisknoutVytisknout
 
webmail intranet
e-přihláška Studijní brožura
Rozvrhové změny

  

facebook wikipedie RSS