Vědecká rada

Předseda:


prof. Ing. Štefan Michna, PhD.
děkan

Místopředseda


prof. Dr. Ing. Libor Beneš, IWE, proděkan pro tvůrčí činnost

INTERNÍ ČLENOVÉ


doc. Ing. Jan Novotný, Ph.D., proděkan pro rozvoj a kvalitu
prof. Dr. Ing. František Holešovský
doc. Ing. Štefan Husár, PhD.proděkan pro vnější vztahy
doc. Ing. Milan Chalupa, CSc., vedoucí ÚSE
RNDr. Alena Chvátalová, Ph.D., prorektorka pro studium UJEP
prof. Ing. Jan Mádl, CSc.
doc. Ing. Nataša Náprstková, Ph.D., vedoucí ÚTM
doc. Ing. Martin Novák, Ph.D., prorektor pro vědu UJEP
doc. Ing. Ludmila Nováková, Ph.D.
Ing. Blanka Skočilasová, Ph.D.
doc. Ing. Karel Sellner, CSc.
doc. RNDr. Tomáš Zdráhal, CSc.
doc. Ing. Sylvia Kuśmierczak, PhD.
prof. Ing. Dagmar Juchelková, Ph.D.
Ing. Tomáš Vysloužil, Ph.D., proděkan pro studium

EXTERNÍ ČLENOVÉ


Ing. Matúš Bajcura, PhD., Constellium Extrusions Děčín, s.r.o.
doc. Ing. Milan Edl, Ph.D., děkan, Fakulta strojní, ZČU v Plzni
prof. Ing. Tomáš Jirout, CSc., Fakulta strojní, ČVUT v Praze
prof. DSc. Stanislaw Legutko, PhD., Instytut technologii mechanicznej, Polytechnika Poznańska
prof. Ing. Ivan Lukáč, CSc., Hutnícka Fakulta, TU v Košiciach
prof. Ing. Iva Nová, CSc., Fakulta strojní, TU v Liberci
prof. Ing. Miloslav Okrouhlík, CSc., Ústav termomechaniky Akademie věd České republiky
Dr. Ing. Pavel Polach, Škoda výzkum, s. r. o.
doc. Ing. Petr Tomčík, Ph.D. vedoucí Katedry materiálů a technologií pro automobily
výkonný ředitel Laboratoře materiálů a technologií pro automobilový průmysl
FMMI VŠB-Tu Ostrava
prof. Dr. Ing. Dalibor Vojtěch, Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství, VŠCHT v Praze
prof. Ing. Milan Žmindák, CSc., dr. h. c. Strojnícka fakulta, ŽU v Žilině
doc. Ing. Peter Lipták, CSc. děkan fakulty, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčine
prof. Ing. Miroslav Müller, Ph.D. ČZU v Praze, TF, KMaST, vedoucí katedry


Zápisy


pdf Zápis z VR ze dne 6. 6. 2019
pdf Zápis z VR ze dne 7. 3. 2019
pdf Zápis z hlasování VR per rollam ze dnů 8.4.-12.4.2019
pdf Zápis z VR ze dne 6.12.2018
pdf Zápis z hlasování VR per rollam ze dnů 3. 10. - 10. 10. 2018
pdf Zápis z VR ze dne 20. 9. 2018
pdf Zapis z VR ze dne 7. 6. 2018
pdf Zápis z VR ze dne 22. 3. 2018
pdf Zápis z hlasování per rollam VR ze dnů 31. 1. - 5. 2. 2018
pdf Zápis z VR ze dne 23. 11. 2017
pdf Zápis z VR ze dne 8. 6. 2017
pdf Zápis z VR ze dne 9. 3. 2017
pdf Zápis z VR ze dne 24. 11. 2016
pdf Zápis z VR ze dne 15. 9. 2016
pdf Zápis z VR ze dne 19. 5. 2016
pdf Zápis z VR ze dne 11. 2. 2016
pdf Zápis z VR ze dne 11. 2. 2016
pdf Zápis z VR ze dne 14. 5. 2015
pdf Zápis z VR ze dne 19. 2. 2015
pdf Zápis z VR ze dne 16. 10. 2014
pdf Zápis z VR ze dne 15. 5. 2014
pdf Zápis z VR ze dne 13. 2. 2014


Informaení e-mailInformační e-mailVytisknoutVytisknout
 
webmail intranet
e-přihláška Studijní brožura
Rozvrhové změny

  

facebook wikipedie RSS