ProjektyOP VVV – Univerzita 21. století – Kvalitní, moderní a otevřená univerzita (CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008555 )
2017-2022

OP VVV Univerzita 21. století – Kvalitní infrastruktura (U21-KI)
2017-2022

OP VVV Univerzita 21. století – Kvalitní výzkum a vývoj pro konkurenceschopnost (U21-KVAK)
2017-2022

OP VVV Univerzita 21. století – Moderní prostředí pro kvalitní vzdělávání (U21-MOPR)
2017-2022

TA ČR – OP PIK – SamplexFX-Optical – Výzkum a vývoj nové univerzální měřící stanice na bezkontaktní kontrolu autoskel
2018-2020

OP VVV – „EDIMARE – Zkvalitnění vzdělávání a rozšíření výzkumu na FVTM“
2014-2015

Interdisciplinární bilaterální zimní a letní škola o energetických systémech v Rakousku a České republice, program: AKTION
2013 -2014

IP projekt Energetika – teplárenství – Institucionální projekt pro implementaci nově akreditovaných studijních programů
2014

Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji - Aktivita MOBILITY (ČR – Rakousko), Číslo projektu: 7AMB16AT039
2016 - 2017

IP projekty - Škola doktorských studií (v polytechnických vědách)
2016-2018

OP VVV NANOTECH ITI II. – Výzkum a vývoj nových mikro nanopovlaků povrchů. Registrační číslo projektu:
CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_069/0010045
2019-2022

TA ČR - Inovativní návrh kompaktního soustrojí Kaplanovy mikro-turbíny
2019-2021

OP VVV U21 – RESTAV – KA02 Výstavba (investice) a vybavení výukových prostor FSI UJEP
2019-2022

OP VVV - U21 – REPROREG - Podpora a rozvoj studijních programů na FSI UJEP
2019 - 2022

projekty KÚ Ústí nad Labem– Centrum virtuálních prototypů a aditivních technologií
2018 - 2019

projekty KÚ Ústí nad Labem - Učebna průmyslové automatizace ve vazbě na Průmysl 4.0
2019-2020

OP VVV – CACTU Centrum pokročilých chemických technologií realizovaných v Ústecko-Chomutovské aglomeraci (FSI spoluřešitel)
2018 - 2021

Inetme – International NET for Mechanical Engineering (program INTEREXELENCE)
2019 - 2022


Projekty VaVaI evidované v CEP


Soubory ke stažení


V sekci nejsou momentálně žádné dokumenty ke stažení

Informaení e-mailInformační e-mailVytisknoutVytisknout
 
webmail intranet
e-přihláška Studijní brožura
Rozvrhové změny

  

facebook wikipedie RSS