Studijní program - Materiálové vědy

Bakalářský studijní obor Materiály


Studijní obor je zaměřen na získání teoretických a praktických dovedností a znalostí z oblasti základních výrobních technologií, základů nauky o materiálech, vlastnostech a použití materiálů, z oblasti výběru materiálu pro jeho následné aplikace, ze základu testování a zkoušení materiálů. Absolvent bude schopen specifikovat a navrhovat materiálová řešení, analyzovat a pochopit technologické a jiné procesy z hlediska jejich vlivu na strukturu a vlastnosti materiálů, provádět výběr materiálů a řešit úlohy inženýrské praxe.
Podrobněji

Navazující magisterský studijní obor Materiálové vědy a analýza materiálu


Dle schopností a zkušeností je predikováno uplatnění absolventa oboru Materiálové vědy a analýza materiálů u výrobních podniků, výzkumných ústavů, vysokých a středních škol, vědeckovýzkumných center, technických pracovníků pro zastoupení zahraničních firem atd.).
Otevíráme pro akademický rok 2017/18
Podrobněji
Informaení e-mailInformační e-mailVytisknoutVytisknout
 
webmail intranet
e-přihláška Studijní brožura
Rozvrhové změny

  

facebook wikipedie RSS