Akademický rok 2016/2017

Ústecká fakulta výrobních technologií a managementu boduje v zahraničí


16. 1. 2017
Fakulta výrobních technologií a managementu ústecké univerzity se aktivně zapojila do mezinárodního projektu v rámci vzájemné příhraniční spolupráce v oblasti terciárního sektoru.
Akronym projektu byl zvolen ve tvaru POKROK.digital, jeho plný název pak zní: „Prakticky orientovaný rozvoj kompetencí ve výrobní technice v regionech prostřednictvím kooperace.digital“ (Německý ekvivalent názvu: POKROK.digital – Praxisorientierte Kompetenzentwicklung Produktionstechnik in den Regionen durch Kooperation.digital).

Odkaz na článek:
http://www.zitusti.cz/ustecka-fakulta-vyrobnich-technologii-a-managementu-boduje-v-zahranici/
https://www.ujep.cz/wp-content/uploads/2017/01/FVTM-se-stala-partnerem-mezin%C3%A1rodn%C3%ADho-projektu.pdf


Den kariéry pod křídly FVTM


Dne 15. listopadu 2016 proběhl v Kampusu UJEP v Ústí nad Labem „Den kariéry“, pořádaný Fakultou výrobních technologií a managementu. Akce se uskutečnila v Multifunkčním centru, kde byly prezentace a přednášky firem. Akce byla zaměřena na možnosti uplatnění budoucích absolventů technických oborů v praxi.
Této akce se zúčastnilo 20 firem prostřednictvím prezentačních stánků. 11 firem představilo společnost i prostřednictvím přednášek. Studenti měli možnost zúčastnit se prezentací zaměřených na představení podniků, jejich struktury a organizace. Zástupci zúčastněných podniků odpovídali na dotazy studentů, zájemcům z řad studentů poskytli při individuálních konzultacích informace o možnostech uplatnění v jejich podniku.
Prezentace i přednášky byly dobrým příkladem propojení vzdělávací sféry s trhem práce. Došlo k prohloubení spolupráce školy s průmyslovou sférou.

Odkaz na články:
http://www.zitusti.cz/den-kariery-pod-kridly-fvtm/
http://ustecky.denik.cz/zpravy_region/kampus-poradal-den-kariery-20161120.html
https://www.facebook.com/203917857368/photos/?tab=album&album_id=10154862899252369

KÁVA S VĚDCEM – 1. 9. 2016


Šálek kávy s vědcem provoněl začátkem září Cafe in v Forum Ústí nad Labem. Michal Lattner a Jaroslava Svobodová z FVTM provedli účastníky světem kovů a dalších materiálů.

https://www.youtube.com/watch?v=sdiaSemWqLM&feature=youtu.be
https://www.facebook.com/Fakulta-výrobních-technologií-a-managementu-UJEP-203917857368/photos/?tab=album&album_id=10154616569077369

FAKULTY UJEP PŘIPRAVILY PŘEDNÁŠKY PRO BUDOUCÍ MATURANTY


Fakulta výrobních technologií a managementu (FVTM) a Přírodovědecká fakulta (PřF) Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem společně připravily přednášky pro žáky maturitních ročníků ústeckých středních škol.
Konkrétně se jednalo o studenty 4. ročníků Střední průmyslové školy v Resslově ulici v Ústí nad Labem a Gymnázia a Střední odborné školy dr. V. Šmejkala v Ústí nad Labem, p. o.
V aule Multifunkčního informačního a vzdělávacího centra UJEP byly pro ně ve dnech 20. – 23. 9. 2016 připraveny nejen přednášky, ale také prohlídky laboratoří. V rámci přednášek se mohli žáci seznámit se studijními programy a obory jednotlivých fakult, které obohatily další zajímavé informace o fakultách a krátká videa o laboratořích a přístrojovém vybavením FVTM a PřF. Přednášky si pro žáky připravili za FVTM proděkan pro studium Ing. Tomáš Vysloužil, Ph.D. spolu s vedoucí katedry KTMI doc. Ing. Natašou Náprstkovou, Ph.D. a za PřF proděkan pro studium RNDr. Martin Švec, Ph.D. Následně měli budoucí maturanti možnost prohlédnout si fakultní laboratoře „in natura“, což bylo doplněno zajímavým výkladem vědeckých pracovníků fakult. Této akce se pod dohledem školního pedagogického dozoru zúčastnilo až 330 žáků.


https://www.facebook.com/Fakulta-výrobních-technologií-a-managementu-UJEP-203917857368/photos/?tab=album&album_id=10154677408792369


marmaris excursions
transfers from dalaman airport to marmaris
Informaení e-mailInformační e-mailVytisknoutVytisknout
 
webmail intranet
e-přihláška Studijní brožura
Rozvrhové změny

  

facebook wikipedie RSS