Řízení ke jmenování profesorem

Fakultě výrobních technologií a managementu byla Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy udělena akreditace
habilitačnímu řízení a řízení ke jmenováni profesorem v oboru Strojírenská technologie na dobu platnosti do 1. listopadu 2023.

Řízení ke jmenování profesorem


Řízení ke jmenování profesorem k udělení vědecko-akademické hodnosti profesor (ve zkratce „prof.“ psané před jménem) ve smyslu §73 a §74 zákona č. 111/1998 Sb. ve znění pozdějších předpisů, je na Fakultě výrobních technologií a managementu UJEP konáno na základě rozhodnutí MŠMT č. j. MŠMT-35085/2015 ze dne 14. 10. 2015 s platností do 1. 11. 2023 pro obor Strojírenská technologie.Zahájená řízení ke jmenování profesorem


2019

doc. Ing. Martin Novák, Ph.D.
Fakulta strojního inženýrství, UJEP v Ústí nad Labem

Zahájení řízení ke jmenování profesorem: 15. 5. 2019
Téma profesorské přednášky: Broušení kovů: Složité cesty k úspěchu.

2017

dr hab. inż. Tomasz Lipiński
Katedra Technologii Materiałów i Maszyn, Wydział nauk technicznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Zahájení řízení ke jmenování profesorem: 28. 8. 2017
Téma profesorské přednášky: Změna efektů krystalizace eutektika slitin Al-Si pod vlivem technologických procesů
Datum profesorské přednášky: 6. 12. 2018

2016

doc. Ing. Josef Soukup, CSc.
Fakulta výrobních technologií a managementu, UJEP v Ústí nad Labem

Zahájení řízení ke jmenování profesorem: 17. 10. 2016
Téma profesorské přednášky: Vybrané aspekty dynamiky kolových vozidel a vliv nesymetrie na vertikální kmitání
Datum profesorské přednášky: 8. 6. 2017
Řízení zastaveno 10. 1. 2018
Informaení e-mailInformační e-mailVytisknoutVytisknout
 
webmail intranet
e-přihláška Studijní brožura
Rozvrhové změny

  

facebook wikipedie RSS