Akademický rok 2019/2020

PŮL DEN V ROLI TECHNIKA A VĚDCE - 12. 9. 2019


Fakulta strojního inženýrství Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem pořádala dne
12. 9. 2019 Půl den s technikou pro žáky SPŠ Resslova Ústí nad Labem.Žáci třetího ročníku SPŠ Resslova v Ústí nad Labem se na pár hodin přeměnili ve vědce a
na vlastní kůži zažili, jak takový výzkumník na poli techniky přemýšlí, konzultuje, diskutuje a
bádá... v případě fakulty strojního inženýrství třeba brousí.
FSI UJEP PATRONEM 4. ROČNÍKU SOUTĚŽE „TECHNOWIZZ“ - 12. 9. 2019


Fakulta strojního inženýrství Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem se stala
patronem 4. ročníku soutěže „Technowizz“, který pořádá Dárcovský fond AGC
Automotive Czech ve spolupráci s Ústeckou komunitní nadací.


Soutěž byla zahájena dnes, 12. 9. od 13:30 h, na Technické univerzitě v Liberci, jejíž Fakulta
strojní TUL se stala rovněž patronem. Je výzvou pro studenty všech ročníků středních a
vyšších odborných škol, kteří formou řádného denního studia studují obor strojní,
elektrotechnický, chemický, materiálových věd, informačních a komunikačních technologií a
jimi příbuzné obory.
„Cílem soutěže je přispět k rozvoji středních a vyšších odborných škol zaměřených na
technické obory v regionu a motivovat jejich studenty ke zdokonalování svých znalostí a
praktických dovedností, a umožnit jim tak později snáze dosahovat perspektivního
pracovního uplatnění ve vystudovaných oborech. To je hlavní důvod, proč jsem patronaci
nad soutěží podpořil,“ vysvětluje děkan FSI prof. Štefan Michna.


FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ UJEP SLAVNOSTNĚ ZAHÁJILA AKADEMICKÝ
ROK 2019/2020 - 13. 9. 2019


Fakulta strojního inženýrství Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem dne 13. 9. 2019
slavnostně zahájila akademický rok 2019/2020 jako součást akademické obce fakulty.


Slavnostní zahájení akademického roku 2019/2020 proběhlo v prostorách areálu laboratoří
FSI Za Válcovnou 8, Ústí nad Labem. Jednalo se o přátelské setkání všech zaměstnanců
fakulty, kde rektor UJEP Martin Balej předal dekret prof. Štefanu Michnovi, který byl zvolen
do druhého funkčního období jako děkan FSI. V druhé části tohoto setkání převzal doc.
RNDr. Tomáš Zdráhal CSc. od pana děkana FSI Kolbenovu medaili, jako poděkování za 40
let úspěšné spolupráce a zásluhy o rozvoj fakulty v oblasti vědy a výzkumu.

FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ HOSTILA PROF. IVANA LUKÁČE - září 2019


Odborník v oblasti metalurgie kovů, prof. Ivan Lukáč, přednášel ve dnech 4. – 26. 9. 2019 na Fakultě strojního inženýrství UJEP.


„Série jeho odborných přednášek byla koncipována na téma: Materiály aplikované ve
strojírenství, energetice, dopravě a medicíně. Zaměřil se však především na materiály, které
jsou aplikované v automobilovém průmyslu či tepelné a jaderné energetice,“
říká děkan FSI
prof. Štefan Michna.FSI UZAVŘELA DALŠÍ BILATERÁLNÍ SMLOUVY - 26. 9. 2019


Fakulta strojního inženýrství Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem uzavřela další
dvě Bilaterální smlouvy – se Střední průmyslovou školou a Střední odbornou školou
gastronomie a služeb Most a Základní školou s rozšířenou výukou jazyků v Litvínově.


Dne 26. 9. 2019 byly na děkanát fakulty pozvány Ing. Ivana Hermannová, ředitelka SŠ Most
a Mgr. Hana Kašková, ředitelka ZŠ Litvínov, aby zde podepsaly s děkanem FSI prof. Ing.
Štefanem Michnou, PhD. Bilaterální smlouvy. Důvodem uzavření smluv je podobnost obsahu
výuky oborů, které se na základní a střední škole vyučují, dále regionální blízkost a vysoký
počet žáků, kteří se na fakultu hlásí.FSI SE ZAMĚŘUJE NA SVÉ POTENCIÁLNÍ STUDENTY PROSTŘEDNICTVÍM ŽÁKŮ ZE
STŘEDNÍCH A ZÁKLADNÍCH ŠKOL - 14. 10. 2019


Fakulta strojního inženýrství UJEP v Ústí nad Labem přivítala žáky Základní školy
s rozšířenou výukou jazyků v Litvínově a Střední průmyslové školy Most.


Dne 14. 10. 2019 byli žáci střední a základní školy pozváni na přednášku a prohlídku
laboratoří FSI. Toto setkání žáků s odbornými pracovníky fakulty proběhlo na základě
uzavřené Bilaterální smlouvy ze dne 26. 9. 2019.FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ POŘÁDALA TECHNICKOU ODYSEU –
ROBOTIKA 2019 - 17. 10. 2019


Fakulta strojního inženýrství Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem uspořádala
dne 17. 10. 2019 v prostorách laboratoří FSI Za Válcovnou v Ústí nad Labem krajské
kolo soutěže Technická Odysea – Robotika 2019.


Krajského kola soutěže Technická Odysea se zúčastnilo sedm nejlepších družstev, vítězové
okresních kol z Technických klubů mládeže z celého Ústeckého kraje. Tato družstva se
skládala ze žáků základních a středních škol. Záštitu nad soutěží převzaly Krajský úřad
Ústeckého kraje a Technický klub mládeže Litoměřice.
LABORATOŘE FAKULTY STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ UJEP ZAUJALY ŽÁKY
ZE ZÁKLADNÍCH ŠKOL - 26. 11. 2019


Dne 20. března 2019 proběhl v univerzitním kampusu „Den kariéry FSI“, který patřil mezi první jarní vlaštovky Fakulty strojního inženýrství, Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.


V průběhu konání krajského kola soutěže Krajská Odysea měli žáci ze základních škol
možnost „okouknout“ laboratoře FSI. Účastníky soutěže, žáky ze ZŠ Postoloprty a jejich
vyučující, laboratoře zaujali natolik, že se se zástupci fakulty domluvili na další spolupráci.

Dne 26. 11. 2019 proběhla pro zájemce ze ZŠ Postoloprty prohlídka laboratoří FSI spolu
s přednáškou děkana fakulty, prof. Štefana Michny. Žáci byli seznámeni se studijními
programy fakulty a budoucím vývojem fakulty. Děkan je taktéž informoval o plánované
výstavbě nové budovy CEMMTECH (Centrum mechaniky, materiálů a techniky), která se
bude stavět v areálu Kampusu UJEP.FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ UJEP BYLA V PŘÍMÉM PŘENOSU SPOLU S TKM
LITOMĚŘICE - 4. 12. 2019


Zástupci fakulty strojního inženýrství spolu se zástupci z TKM Litoměřice vystoupili ve dvou
vstupech v přímém přenosu TV NOVA v pořadu Snídaně s Novou, kde představili bilaterání
spolupráci v oblasti robotika a automatizace v rámci Krajského kola Technická Odysea,
workshop pro žáky základních a středních škol apod.
DEN KARIÉRY FSI UPEVNIL VZTAHY S PRŮMYSLOVOU SFÉROU - 4. 3. 2020


V průběhu Dne kariéry se FSI domluvila se zástupci podniků z průmyslové sféry na
další spolupráci.


Akce proběhla v lobby Multifunkčního informačního a vzdělávacího centra (MFC)
v univerzitním kampusu, kde své stánky rozprostřely firmy podnikající v ústeckém regionu
v průmyslové sféře. Návštěvníkům a studentům fakulty zprostředkovaly nejen informace o
zaměření své činnosti, ale také nabídly pracovní pozice, do kterých poptávají vysokoškolsky
vzdělané absolventy.

Právě Den kariéry FSI umožňuje firmám z kraje na jednom místě studentům představit
možnosti jejich případného budoucího uplatnění, pokud svůj zájem nasměrují do technického
vzdělání. Zúčastněné firmy se v rámci Dne kariéry prezentovaly prostřednictvím stánků a
přednášek, které probíhaly v Purpurovém sálu MFC UJEP. Studenti tak měli možnost
hlouběji nahlédnout do struktury podniků a jejich organizace, dále zde měli možnost domluvit
si s HR podniků povinnou praxi, kterou musí splnit během studia na vysoké škole.
FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYRÁBÍ OCHRANNÉ ŠTÍTY PRO ZDRAVOTNÍ
PERSONÁL - 26. 3. 2020


Fakulta strojního inženýrství UJEP se zapojila do výroby ochranných štítů proti
COVID-19 pro zdravotnický personál.


Ochranný štít, který ve své současné praxi ocení zejména zubaři a podobné zdravotnické
profese, je sestaven ze dvou hlavních částí. Hlavová část je vytištěna na 3D tiskárně,
samotný štít je z plexiskla. Při jeho výrobě fakulta využívá geometrii navrženou firmou Průša
research a. s. Pro samotný tisk je využito vybavení laboratoře Centra virtuálních prototypů a
aditivních technologií FSI UJEP.FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ UŽ TAKÉ ŠIJE ROUŠKY A VYRÁBÍ ZAKLADAČE
PRO TKALOUNY - 30. 3. 2020


Fakulta strojního inženýrství UJEP se po celofakultní karanténě rychle zapojila do
dobrovolnické činnosti. Vyrábí roušky pro zaměstnance UJEP a k tomu praktické
zakladače pro snazší tvorbu tkalounů.


Zaměstnanci Fakulty strojního inženýrství UJEP se taktéž připojili do rouškové aktivity
napříč Českem. Přímo v budově fakulty šijí ústenky pro všechny zaměstnance UJEP. První
roušky začali rozdávat v pátek 27. 3. 2020.
Informaení e-mailInformační e-mailVytisknoutVytisknout
 
webmail intranet
e-přihláška Studijní brožura
Rozvrhové změny

  

facebook wikipedie RSS